جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 185672
  تاریخ انتشار : 12 تیر 1395 13:8
  تعداد بازدید : 769

  تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین 95

  تازه های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین 95

  رکورد

  شماره مقاله

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۲۵۶۱۳

   

  الگوهاي رفتاري روسيه و آمريکا در مديريت بحران هاي منطقه اي؛ مطالعه موردي بحران سوريه/ مهدي هدايت شهيداني، رمان ولاديميروويچ پينکفتسف.- پژوهش هاي راهبردي سياست. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۱۲ (پياپي ۴۲)، بهار: ص ۶۱-۸۵.

  ۲۵۶۱۴

   

  واکاوي زمينه هاي ناسازواري در روابط ايران و عربستان بر پايه نظريه سازه انگاري/ افشين متقي.- پژوهش هاي راهبردي سياست. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۱۲ (پياپي ۴۲)، بهار: ص ۱۴۱-۱۶۱.

  ۲۵۶۱۵

  DM9285

  سناريوهاي آينده نظام بين الملل و جايگاه جهان اسلام/ فرزاد جهان بين، فتح الله پرتو.- پژوهش هاي راهبردي سياست. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ۱۳ (پياپي ۴۳)، تابستان: ص ۱۴۷-۱۶۸.

  ۲۵۶۱۶

  DM9286

  مقايسه سياست هاي هسته اي ايران در دوران اصلاحات و اصول گرايي/ سيدمحمد طباطبايي، ميلاد توپچي.- پژوهش هاي راهبردي سياست. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ۱۳ (پياپي ۴۳)، تابستان: ص ۱۱۹-۱۴۶.

  ۲۵۶۱۷

  DM9287

  نقش آلمان در حفظ صلح و امنيت بين المللي: مطالعه موردي افغانستان/ مجيد عباسي، جبار خدادوست.- پژوهش هاي راهبردي سياست. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ۱۳ (پياپي ۴۳)، تابستان: ص ۱۶۹-۱۹۶.

  ۲۵۶۱۸

  DM9288

  جهاني شدن، دين و الهيات تسليمي در روابط بين الملل/ صادق محمدي،محمدعلي بصيري.- پژوهش هاي راهبردي سياست. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ۱۴ (پياپي ۴۴)، پاييز: ص ۱۳۵-۱۶۶.

  ۲۵۶۱۹

  DM9289

  مقايسه انقلاب اسلامي ايران و انقلاب 2011 مصر در پرتو بررسي دو جريان روحانيت ايران و اخوان المسلمين مصر/ جليل دارا، مصطفي کرمي.- پژوهش هاي راهبردي سياست. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ۱۴ (پياپي ۴۴)، پاييز: ص ۴۱-۶۹.

  ۲۵۶۲۰

  DM9290

  بحران سوريه و امنيت منطقه اي جمهوري اسلامي ايران/ اسداله مرادي، اميرمسعود شهرام نيا.- پژوهش هاي راهبردي سياست. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ۱۵ (پياپي ۴۵)، زمستان: ص ۱۲۵-۱۵۲.

  ۲۵۶۲۱

  DM9291

  بررسي نقش آفريني قطر در مسئله فلسطين بعد از تحولات منطقه 2011/ مجتبي عبدخدايي، زينب تبريزي.- پژوهش هاي راهبردي سياست. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ۱۵ (پياپي ۴۵)، زمستان: ص ۱۷۹-۲۰۰.

  ۲۵۶۲۲

  DM9292

  تأثير فرايند توافق هسته اي بر ادراک آمريکا از عقلانيت راهبردي ايران/ محمد جمشيدي.- پژوهش هاي راهبردي سياست. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ۱۵ (پياپي ۴۵)، زمستان: ص ۶۹-۹۴.

  ۲۵۶۲۳

  DM9293

  تاثير منازعات داخلي سوريه و عراق بر مجموعه امنيتي خاورميانه (2011- 2015)/ سيدامير نياکويي، علي اصغر ستوده.- پژوهش هاي راهبردي سياست. ۱۳۹۴، سال چهارم، شماره ۱۵ (پياپي ۴۵)، زمستان: ص ۱۵۳-۱۷۷.

  ۲۵۶۲۴

  DM9294

  اصول دادرسي عادلانه در پرتو انديشه اسلامي و نظام حقوق داخلي/ علي بهادري جهرمي، سيده لطيفه حسيني.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره ۷، پاييز و زمستان: ص ۹-۳۲.

  ۲۵۶۲۵

  DM9295

  بررسي مشروعيت مسئوليت حمايت در اسلام/ توکل حبيب زاده، سيدمحمدحسين ميرلوحي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره ۷، پاييز و زمستان: ص ۳۳-۵۲.

  ۲۵۶۲۶

  DM9296

  حق و آزادي آموزش و پرورش/ حسين رحت اللهي، زهرا دانش ناري.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره ۷، پاييز و زمستان: ص ۵۳-۷۰.

  ۲۵۶۲۷

  DM9297

  جهاني شدن حقوق بشر: اصل عدم مداخله و بحران سوريه/ ليلا رئيسي دزکي، محمد کفاش نيري.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره ۷، پاييز و زمستان: ص ۷۱-۱۰۲.

  ۲۵۶۲۸

  DM9298

  سربازان آمريکايي و دفاع دستور مافوق در ارتکاب جنايات بين المللي در اشغال عراق/ سهراب صلاحي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره ۷، پاييز و زمستان: ص ۱۰۳-۱۳۱.

  ۲۵۶۲۹

  DM9299

  ماهيت تعهدات دولت ها در خصوص حق بر غذا از منظر حقوق بي الملل بشر و حقوق بشر دوستانه/ حسين فروغي نيا، محمد نقوي مرمتي، علي نقوي مرمتي.- مطالعات حقوق بشر اسلامي. ۱۳۹۳، سال سوم، شماره ۷، پاييز و زمستان: ص ۱۳۳-۱۵۹.

  ۲۵۶۳۰

  DM9300

  استانداردهاي دادرسي عادلانه در فرآيند تحقيقات پليسي در پرتو اسناد بين المللي حقوق بشر/ محمد شمسايي، محمد رضوي.- دانش انتظامي. ۱۳۹۲، سال پانزدهم، شماره ۱، بهار: ص ۱۱۵-۱۴۶.

  ۲۵۶۳۱

  DM9301

  رويکرد عدالت ترميمي در پيشگيري از بزه کاري دانش آموزان مقطع راهنمائي شهر تهران (با تاکيد بر نقش پليس)/ سيدسعيد کشفي.- دانش انتظامي. ۱۳۹۲، سال پانزدهم، شماره ۱، بهار: ص ۱۷۷-۲۰۰.

  ۲۵۶۳۲

  DM9302

  رابطه اجراي صحيح قانون و ثبات سياسي/ توحيد عبدي، حسين ذوالفقاري.- دانش انتظامي. ۱۳۹۲، سال پانزدهم، شماره ۲، تابستان: ص ۸۳-۱۱۰.

  ۲۵۶۳۳

  DM9303

  قانون دوم ترموديناميک و قاچاق مواد مخدر در ايران/ عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي، عبدالرحيم تاجيک فايندري، عبدالحميد خسروي.- دانش انتظامي. ۱۳۹۲، سال پانزدهم، شماره ۲، تابستان: ص ۱۶۷-۱۸۹.

  ۲۵۶۳۴

   

  جرايم منافي عفت مستوجب حد از منظر قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ با رويکرد کاربردي- قسمت اول/ محمد مصدق.- دادرسي. ۱۳۹۴، سال نوزدهم، شماره ۱۱۴، بهمن و اسفند: ص ۳-۱۱.

  ۲۵۶۳۵

   

  بسيط يا انحلالي بودن حق قصاص نفس/ سيدرضا حسيني.- دادرسي. ۱۳۹۴، سال نوزدهم، شماره ۱۱۴، بهمن و اسفند: ص ۲۰-۲۷.

  ۲۵۶۳۶

   

  آيين دادرسي کيفري افتراقي نظاميان در ايران- قسمت اول/ ايمان حطمي.- دادرسي. ۱۳۹۴، سال نوزدهم، شماره ۱۱۴، بهمن و اسفند: ص ۲۸-۳۳.

  ۲۵۶۳۷

   

  توسعه ي حمايت هاي مالي از بزه ديده از رهگذر جبران خسارت از بيت المال/ مهدي خسروي، رضا دانش نيا.- دادرسي. ۱۳۹۴، سال نوزدهم، شماره ۱۱۴، بهمن و اسفند: ص ۳۴-۳۹.

  ۲۵۶۳۸

   

  جبران خسارت در جرم زنا از ديدگاه حقوق ايران و فقه اماميه- قسمت پاياني/ محمود مالمير، ميثم نوري.- دادرسي. ۱۳۹۴، سال نوزدهم، شماره ۱۱۴، بهمن و اسفند: ص ۴۰-۴۶.

  ۲۵۶۳۹

   

  نقش ضابطين دادگستري در رعايت حقوق شهروندي متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي/ علي احمد باقري.- دادرسي. ۱۳۹۴، سال نوزدهم، شماره ۱۱۴، بهمن و اسفند: ص ۴۷-۵۷.

  ۲۵۶۴۰

   

  فوق العاده کار با اشعه/ محمدرضا دلاوري.- دادرسي. ۱۳۹۴، سال نوزدهم، شماره ۱۱۴، بهمن و اسفند: ص ۵۸-۶۳.

  ۲۵۶۴۱

   

  نقش علاقه مندي شغلي بر کاهش و کنترل ميزان جرم فرار از خدمت/ به قلم ندا محبي.- دادرسي. ۱۳۹۴، سال نوزدهم، شماره ۱۱۴، بهمن و اسفند: ص ۶۴-۶۵.

  ۲۵۶۴۲

   

  علل ناسازگاري کارکنان وظيفه در محيط هاي خدمت/ به قلم شهرام معظمي.- دادرسي. ۱۳۹۴، سال نوزدهم، شماره ۱۱۴، بهمن و اسفند: ص ۶۶-۶۷.

  ۲۵۶۴۳

   

  آشنايي با حقوق شهروندي- قسمت پاياني.- دادرسي. ۱۳۹۴، سال نوزدهم، شماره ۱۱۴، بهمن و اسفند: ص ۷۸-۷۹.

  ۲۵۶۴۴

  DM9304

  بررسي صحنه جرم، زنجيره امانت و نقش توزيع ادراکات در آنها/ محمدرضا عبدي، مهدي نقوي، محمدرضا شادمان فر.- دانش انتظامي. ۱۳۹۲، سال پانزدهم، شماره ۳، پاييز: ص ۱-۲۳.

  ۲۵۶۴۵

  DM9305

  جرم شناختي فضاي اينترنت/ ابراهيم رجبي.- دانش انتظامي. ۱۳۹۲، سال پانزدهم، شماره ۳، پاييز: ص ۱۶۵-۱۸۶.

  ۲۵۶۴۶

  DM9306

  بررسي نقش مذهب در پيشگيري از وقوع جرايم از ديدگاه افراد عادي و مجرم/ نسرين لطفي، محمد علي حاجي ده آبادي.- دانش انتظامي. ۱۳۹۲، سال پانزدهم، شماره ۴، زمستان: ص ۱۶۷-۱۸۶.

  ۲۵۶۴۷

  DM9307

  بررسي حقوق جرم تباني در نظام حقوق کيفري ايران/ محمد صادق غلام جمشيدي، مسلم جمشيدي، حميد جرباني، مهديه سادات يزدي خواه.- دانش انتظامي. ۱۳۹۳، سال شانزدهم، شماره ۱، بهار: ص ۵۱-۸۱.

  ۲۵۶۴۸

  DM9308

  اطلاق يا تقييد حريم خصوصي و الزامات تحديد يا نقض آن/ علي غلامي.- دانش انتظامي. ۱۳۹۳، سال شانزدهم، شماره ۱، بهار: ص ۸۳-۱۰۴.

  ۲۵۶۴۹

  DM9309

  بررسي جرم تمرد در حقوق ايران در مقايسه با حقوق آمريکا و انگليس/ ابوالحسن شاکري، ماندانا رستگاري.- دانش انتظامي. ۱۳۹۳، سال شانزدهم، شماره ۱، بهار: ص ۱۲۷-۱۵۵.

  ۲۵۶۵۰

  DM9310

  مباني فقهي نظارت بر مجرمان خطرناک/ سيدمحمود ميرخليلي، حسين ايارگر.- دانش انتظامي. ۱۳۹۳، سال شانزدهم، شماره 2، تابستان: ص ۲۱-۴۱.

  ۲۵۶۵۱

  DM9311

  پيشگيري کيفري از کلاهبرداري اينترنتي/ مهتاب فرحي، غلامرضا محمدنسل.- دانش انتظامي. ۱۳۹۳، سال شانزدهم، شماره 3، پاييز: ص ۱-۱۶.

  ۲۵۶۵۲

  DM9312

  پاسخ نامناسب سياست کيفري در قبال مفاسد اقتصادي، چالشي فراروي پليس/ علي خاني، عباس شيري.- دانش انتظامي. ۱۳۹۳، سال شانزدهم، شماره ۴، زمستان: ص ۳۳-۵۰.

  ۲۵۶۵۳

  DM9313

  بررسي صحت يا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح/ محمد امين فرد، حميد فرشي، مصطفي رحماني پاچي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۴، سال چهل و هشتم، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۱۸۱-۲۰۰.

  ۲۵۶۵۴

  DM9314

  آثار بقاي حيات در مجازات هاي سالب حيات در فقه اماميه و حقوق کيفري/ حسن پوربافراني، کامران محموديان اصفهاني.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۴، سال چهل و هشتم، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۲۰۱-۲۲۴.

  ۲۵۶۵۵

  DM9315

  نقدي بر قانون مجازات اسلامي 1392 در زمينه تداخل قصاص/ احمد حاجي ده آبادي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۴، سال چهل و هشتم، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۲۲۵-۲۴۷.

  ۲۵۶۵۶

  DM9316

  حقوق موديان مالياتي از منظر فقه اماميه در فرايند تشخيص و وصول ماليات/ محمدعلي کرباسيون، ولي رستمي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۴، سال چهل و هشتم، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۲۴۹-۲۸۱.

  ۲۵۶۵۷

  DM9317

  بررسي جواز مزارعه ميان بيش از دو نفر/ رضاعلي کرمي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۴، سال چهل و هشتم، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۲۸۳-۳۰۰.

  ۲۵۶۵۸

  DM9318

  اجرت المثل زوجه در فقه و حقوق ايران با نظر به قانون حمايت از خانواده 1391/ خديجه مرادي، عاتکه قاسم زاده.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۴، سال چهل و هشتم، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۳۰۱-۳۱۷.

  ۲۵۶۵۹

  DM9319

  بررسي اشتراط تنجيز در عقود و ايقاعات/ علي مظهر قراملکي، بي بي صديقه مکي.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۴، سال چهل و هشتم، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۳۱۹-۳۳۵.

  ۲۵۶۶۰

  DM9320

  جستاري درباره تاخير در اجراي حد/ رحيم نوبهار.- فقه و مباني حقوق اسلامي. ۱۳۹۴، سال چهل و هشتم، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۳۳۷-۳۵۸.

  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28594461
اکنون :
122