جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 185664
  تاریخ انتشار : 12 تیر 1395 12:20
  تعداد بازدید : 459

  تازه های کتاب های لاتین الکترونیک اسفند 94

  تازه های کتاب های لاتین الکترونیک اسفند 94


  .LC NO

  TITLE - AUTHOR - IMPRINT

  K 487 .E3H34 2005, DB3923

  In defense of the economic analysis of regulation/ Robert W. Hahn.- Washington, D.C.: AEI Press, 2005.

  KZ 4041 .R328 2005, DB3924

  Law without nations? :why constitutional government requires sovereign states/ Jeremy A. Rabkin.- Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005.

  KBP 144 .Z83 2003, DB3925

  Law and power in the Islamic world/ Sami Zubaida.- London ; New York: I.B. Tauris, 2003.

  HC 412 .K318 2005, DB3926

  The non-Western world :environment, development and human rights/ Pradyumna P. Karan.- New York: Routledge, 2005.

  BJ 1451 .R46 2005, DB3927

  Responsibility/ edited by Ellen Frankel Paul, Fred D. Miller, Jr., and Jeffrey Paul.- Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

  HV 8694 .C2853 2004, DB3928

  Capital punishment :strategies for abolition/ edited by Peter Hodgkinson and William A. Schabas.- Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2004.

  JZ 1318 .S59 2004, DB3929

  A new world order/ Anne-Marie Slaughter.- Princeton: Princeton University Press, 2004.

  JZ 5595 .U65 2004, DB3930

  A more secure world :our shared responsibility : report of the High-level Panel on Threats, Challenges, and Change.- [New York?]: United Nations [Dept. of Public Information], 2004.

  HV 6024.5 .N63 2004, DB3931

  Criminological research :understanding qualitative methods/ Lesley Noaks and Emma Wincup.- London ; Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2004.

  HV 6988 .C75 2004, DB3932

  Crime, society, and the law in Renaissance Italy/ edited by Trevor Dean and K.J.P. Lowe.- Cambridge [England] ; New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2004.

  HV 6773 .G87 2004, DB3933

  Cyber terrorism :a guide for facility managers/ by Joseph F. Gustin.- Lilburn, Ga.: Fairmont Press, 2004.

  KD 313 .C64 2004, DB3934

  dictionary of law/ P.H. Collin.- 4th ed..- London: Bloomsbury Pub., 2004.

  KZ 6374 .F73 2004, DB3935

  Recourse to force :state action against threats and armed attacks/ Thomas M. Franck.- Cambridge ; New York, NY: Cambridge University Press, 2004.

  HV 8491 .P86 2004, DB3936

  Punishment, politics and culture/ edited by Austin Sarat, Patricia Ewick.- Amsterdam ; Boston: Elsevier Jai, 2004.

  DS 79.76 .I727 2004, DB3937

  Iraq :the human cost of history/ edited by Tareq Y. Ismael and William W. Haddad.- London ; Sterling, Va.: Pluto Press, 2004.

  KF 2979 .L364 2004, DB3938

  The political economy of intellectual property law/ William M. Landes and Richard A. Posner.- Washington, D.C.: AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies, 2004.

  JZ 4034 .C73 2004, DB3939

  The sovereignty revolution/ Alan Cranston ; edited by Kim Cranston ; with contributions by Mikhail S. Gorbachev ... [et al.].- Stanford, Calif.: Stanford Law and Politics, 2004.

  KJC 1088 .S43 2004, DB3940

  Security rights in movable property in European private law/ edited by Eva-Maria Kieninger ; with the assistance of Michele Graziadei ... [et al.].- Cambridge, UK ; New York, NY: Cambridge University Press, 2004.

  JZ 5595 .H68 2004, DB3941

  Understanding global security/ Peter Hough.- London ; New York: Routledge, 2004.

  HV 8080 .A6U53 2004, DB3942

  Understanding police use of force :officers, suspects, and reciprocity/ Geoffrey P. Alpert, Roger G. Dunham.- Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2004.

  HV 6080 .M348 2004, DB3943

  Understanding psychology and crime : perspectives on theory and action/ James McGuire.- Maidenhead: Open University Press, 2004.

  HF 1385 .J67 2004, DB3944

  Who's afraid of the WTO?/ Kent Jones.- Oxford ; New York: Oxford University Press, 2004.

  K 2400 .A53W78 2004, DB3945

  The WTO case law of 2001 : The American Law Institute Reporters  Studies/ edited by Henrik Horn and Petros C. Mavroidis.- Cambridge ; New York, NY: Cambridge University Press, 2004.

  JZ 5588 .U55 2004, DB3946

  The United Nations and global security/ edited by Richard M. Price and Mark W. Zacher.- New York: Palgrave Macmillan, 2004.

  JZ 4984.5 .A23 2004, DB3947

  Regional organisations and the development of collective security :beyond chapter VIII of the UN Charter/ Ademola Abass.- Oxford ; Portland, Or.: Hart Pub., 2004.

  HD 9576 .C372O35 2004, DB3948

  Oil, transition and security in Central Asia/ edited by Sally N. Cummings.- London: RoutledgeCurzon, 2004.

  HV 6431 .C46 2005, DB3949

  America's  War on Terrorism/ Michel Chossudovsky.- 2nd ed..- Canada: Global Research, 2005.

  K 644 .K37 2005, DB3950

  Erotic justice :law and the new politics of postcolonialism/ Ratna Kapur.- London: The Glass House Press, 2005.

  RA 644.6 .D45 2005, DB3951

  Deinstitutionalizing long-term care : making legal strides, avoiding policy errors/ Marshall B. Kapp, editor.- New York, NY: Springer Pub. Co., 2005.

  KZ 1275 .G58 2005, DB3952

  Globalisation and the rule of law/ edited by Spencer Zifcak.- London ; New York: Routledge, 2005.

  K 1401 .I588 2005, DB3953

  International public goods and transfer of technology under a globalized intellectual property regime/ edited by Keith E. Maskus and Jerome H. Reichman.- New York: Cambridge University Press, 2005.

  HF 1379 .N375 2005, DB3954

  International trade and developing countries :bargaining and coalitions in the GATT and WTO/ Amrita Narlikar.- London ; New York: Routledge, 2005.

  KNX 3231 .V57 2005, DB3955

  Japanese contract and anti-trust law : a sociological and comparative study/ Willem Maurits Visser 't Hooft.- London: Routledge Courzon, 2005.

  K 4610 .K49 2005, DB3956

  Key issues in WTO dispute settlement :the first ten years/ edited by Rufus Yerxa and Bruce Wilson.- Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2005.

  K 644 .W655 2005, DB3957

  Women and justice : development of international policy/ edited by Roslyn Muraskin.- Amsterdam: Gordon & Breach Pub., 2005.

  HV 6250.25 .D54 2005, DB3958

  Understanding victims and restorative justice/ James Dignan.- Maidenhead, England: Open University Press, 2005.

  HV 9145 .A5B76 2005, DB3959

  Understanding youth and crime :listening to youth?/ Sheila Brown.- 2nd ed..- Buckingham [England] ; Philadelphia: Open University Press, 2005.

  HV 5840 .G7B46 2005, DB3960

  Understanding drugs, alcohol and crime/ Trevor Bennett and Katy Holloway.- Maidenhead ; New York, NY: Open University Press, 2005.

  K 2400 .M36 2005, DB3961

  Understanding the WTO/ Written by the World Trade Organization.- 3rd ed..- Geneva, Switzerland: World Trade Organization, 2005.

  K 2400 .A53W78 2005, DB3962

  The WTO case law of 2002 : The American Law Institute Reporters Studies/ edited by Henrik Horn and Petros C. Mavroidis.- Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

  JC 311 .N235 2005, DB3963

  Global matrix :nationalism, globalism and state-terrorism/ Tom Nairn and Paul James.- London ; Ann Arbor, MI: Pluto Press, 2005.

  K 5223 .R37 2005, DB3964

  Responding to money laundering : international perspectives/ ISPAC, International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme ; edited by Ernesto U. Savona.- Amsterdam, the Netherlands: Harwood Academic Pub., 2005.

  KJC 4426 .R48 2005, DB3965

  Rethinking the rule of law after communism/ edited by Adam Czarnota, Martin Krygier, and Wojciech Sadurski.- Budapest ; New York: Central European University Press, 2005.

  K 295 .H4B3713 2005, DB3966

  [Parshanut takhlitit be-mishpat]

  Purposive interpretation in law/ Aharon Barak ; translated from the Hebrew by Sari Bashi.- Princeton: Princeton University Press, 2005.

  DS 117 .R85 2005, DB3967

  Ruling Palestine : a history of the legally sanctioned Jewish-Israeli seizure of land and housing in Palestine/ [written and prepared by Souad R. Dajani].- Geneva, Switzerland: Centre on Housing Rights and Evictions, COHRE; Bethlehem, West bank, Palestine: BADIL Resource center for Palestinian Residency & Refugee Rights, 2005.

  LB 3013.32 .M33 2005, DB3968

  School violence, the media, and criminal justice responses/ Kimberly A. McCabe, Gregory M. Martin.- New York: P. Lang, 2005.

  K 2305 .D48 2005, DB3969

  Developments in litigation economics/ edited by Patrick A. Gaughan, Robert J. Thornton.- Amsterdam ; Oxford: Elsevier JAI, 2005.

  B 2948 .W348 2005, DB3970

  Hegel's philosophy of reality, freedom, and God/ Robert M. Wallace.- Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2005.

  K 237 .H315 2005, DB3971

  Hart's postscript :essays on the postscript to The concept of law/ edited by Jules Coleman.- Oxford ; New York: Oxford University Press, 2005.

  KF 9084 .H36 2005, DB3972

  The handbook of dispute resolution/ Michael L. Moffitt and Robert C. Bordone, editors.- San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2005.

  KF 352 .Z9H57 2005, DB3973

  Historic U.S. court cases :an encyclopedia/ John W. Johnson, editor.- 2nd ed..- New York: Routledge, 2005.

  HV 6322.7 .G453 2005, DB3974

  Genocide and human rights :a philosophical guide/ edited by John K. Roth.- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan, 2005.

  BL 2525 .H42 2005, DB3975

  Freedom of religion/ Tom Head.- New York: Facts on File, 2005.

  JC 591 .F843 2005, DB3976

  Freedom of speech and the press/ Ian C. Friedman.- New York: Facts On File, 2005.

  JC 571 .T1445 2005, DB3977

  Which rights should be universal?/ William J. Talbott.- New York: Oxford University Press, 2005.

  JZ 6374 .H549 2005, DB3978

  United Nations disarmament processes in intra-state conflict/ Stephen M. Hill.- Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan, 2005.

  K 3239.53 .D6I5 2005, DB3979

  Introduction to international humanitarian law/ Curtis F.J. Doebbler.- Washington, DC: CD Pub., 2005.

  K 1401 .I566 2005, DB3980

  Intellectual property rights in a networked world :theory and practice/ [authors] Richard A. Spinello ... [et al.].- Hershey, PA: Information Science Pub., 2005.

  K 1401 .I5543 2005, DB3981

  Intellectual property and private international law :heading for the future/ Josef Drexl and Annette Kur (editors).- Oxford ; Portland, Or.: Hart Pub., 2005.

  BD 161 .O966 2005, DB3982

  Oxford studies in epistemology/ edited by Tamar Szabo Gendler and John Hawthorne.- Oxford: Clarendon Press, 2005.

  JZ 6385 .H57 2005, DB3983

  Neverending wars :the international community, weak states, and the perpetuation of civil war/ Ann Hironaka.- Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2005.

  KF 4581 .M87 2005, DB3984

  United States practice in international law/ Sean D. Murphy.- Cambridge, UK ; New York, NY: Cambridge University Press, 2005.

  KF 4581 .M87 2003, DB3985

  United States practice in international law/ Sean D. Murphy.- Cambridge, UK ; New York, NY: Cambridge University Press, 2003.

  JZ 4984.5 .U53 2004, DB3986

  The UN role in promoting democracy :between ideals and reality/ edited by Edward Newman and Roland Rich.- Tokyo ; New York: United Nations University Press, 2004.

  KZ 6385 .G368 2004, DB3987

  Necessity, proportionality, and the use of force by states/ Judith Gardam.- Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2004.

  HV 551.2 .P675 2004, DB3988

  Catastrophe : risk and response/ Richard A. Posner.- Oxford ; New York: Oxford University Pres, 2004.

  K 3585 .H848 2004, DB3989

  War torn environment : interpreting the legal threshold/ Karen Hulme.- Leiden ; Boston: Martinus Nijhoff Pub., 2004.

  K 5132 .O75 2004, DB3990

  Amnesty for crime in international law and practice/ by Andreas O'Shea.- The Hague ; London: Kluwer Law International, 2004.

  KF 156 .B53 2004, DB3991

  Black's law dictionary/ Bryan A. Garner, editor in chief.- 8th ed..- St. Paul, MN: Thomson/West, 2004.

  KD 3395 .M33 2004, DB3992

  Briefcase on medical law/ Alasdair Maclean.- 2nd ed..- London: Cavendish pub., 2004.

  HV 6025 .C7456 2004, DB3993

  Criminology :a sociological introduction/ Eamonn Carrabine ... [et al.].- London ; New York: Routledge, 2004.

  JN 6699 .A15D45 2004, DB3994

  Democracy and the quest for justice : Russian and American perspectives/ edited by William Gay, Tatiana Alekseeva.- Amsterdam ; New York, NY: Rodopi, 2004.

  KD 2204 .C37 2004, DB3995

  Consumer protection and the criminal law :law, theory, and policy in the UK/ Peter Cartwright.- Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2004.

  KJE 6456 .G47 2004, DB3996

  Competition law and regional economic integration :an analysis of the southern Mediterranean countries/ Damien Geradin.- Washington, D.C.: World Bank, 2004.

  KF 4750 .R58 2004, DB3997

  Bill of Rights/ Sheila Rivera.- Edina, Minn.: Abdo Pub., 2004.

  KZ 1242 .B43 2004, DB3998

  International law in antiquity/ David J. Bederman.- Cambridge [England] ; New York: Cambridge University Press, 2004.

  HV 6773 .W37 2005, DB3999

  Cyber alert : how the world is under attack from a new form of crime/ Peter Warren and Michael Streeter.- London: Vision, 2005.

  HF 1379 .D372 2005, DB4000

  The Doha Round of multilateral trade negotiations :arduous issues and strategic responses/ Dilip K. Das.- Houndmills, Basingstoke, Hampshire [England] ; New York: Palgrave Macmillan, 2005.

  KF 2995 .W477 2005, DB4001

  Fair use, free use, and use by permission: using and licensing copyrights in all media/ by Lee Wilson.- New York, NY: Allworth Press, 2005.

  HV 6441 .D48 2005, DB4002

  The encyclopedia of international organized crime/ Carlo DeVito.- New York, NY: Facts on File, 2005.

  K 1005 .Z47 2005, DB4003

  Dispute resolution in electronic commerce/ by Yun Zhao.- Leiden ; Boston, Mass.: Martinus Nijhoff Pub., 2005.

  KZ 6530 .P49 2005, DB4004

  The international protection of internally displaced persons/ Catherine Phuong.- Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 2005.

  HV 7431 .C76 2005, DB4005

  Crime prevention through housing design/ edited by P.Stollard.- New York: Taylor & Francis, 2005.

  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
24