جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 185654
  تاریخ انتشار : 12 تیر 1395 12:0
  تعداد بازدید : 1137

  تازه های مقالات فارسی خرداد 95

  تازه های مقالات فارسی خرداد 95


  رکورد

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۱۲۴۴۰

  ديدگاه/ محمدرضا دشتي اردکاني.- کانون. ۱۳۹۳، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۵۳ و ۱۵۴، خرداد و تير: ص ۷-۸.

  ۱۲۴۴۱

  سخن روز: تاخير در اجراي قانون پيش فروش ساختمان وجاهت قانوني ندارد/ رضا تاجگر.- کانون. ۱۳۹۳، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۵۳ و ۱۵۴، خرداد و تير: ص ۹-۱۲.

  ۱۲۴۴۲

  تاييد و تسجيل اسناد عادي در آينه آراء دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران/ محمد عظيميان.- کانون. ۱۳۹۳، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۵۳ و ۱۵۴، خرداد و تير: ص ۱۵-۱۸.

  ۱۲۴۴۳

  شرح قانون پيش فروش ساختمان و آيين نامه اجرايي آن؛ با رويکرد نقد و بررسي/ خسرو عباسي داکاني.- کانون. ۱۳۹۳، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۵۳ و ۱۵۴، خرداد و تير: ص ۱۹-۵۶.

  ۱۲۴۴۴

  مسووليت جمعي بر پايه توزيع زيان/ اسعد انورعارف، فرزاد حيدري.- کانون. ۱۳۹۳، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۵۳ و ۱۵۴، خرداد و تير: ص ۵۷-۷۸.

  ۱۲۴۴۵

  بررسي تطبيقي گزينش سردفتران اسناد رسمي در نظام حقوقي ايران و فرانسه/ وجيهه محسني.- کانون. ۱۳۹۳، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۵۳ و ۱۵۴، خرداد و تير: ص ۷۹-۱۱۲.

  ۱۲۴۴۶

  پرسش و پاسخ (۱۲)/ محمد عظيميان.- کانون. ۱۳۹۳، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۵۳ و ۱۵۴، خرداد و تير: ص ۱۱۳-۱۱۴.

  ۱۲۴۴۷

  شرايط اساسي عقد اجاره در حقوق ايران و امارات متحده عربي/ هدي سادات مشعشعيان.- کانون. ۱۳۹۳، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۵۳ و ۱۵۴، خرداد و تير: ص ۱۱۵-۱۴۱.

  ۱۲۴۴۸

  عدم موضوعيت مهلت ۱۰ روزه در پاسخ به کيفر خواست دادسراي انتظامي/ صمد احمدلو.- کانون. ۱۳۹۳، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۵۳ و ۱۵۴، خرداد و تير: ص ۱۴۳-۱۵۱.

  ۱۲۴۴۹

  مسووليت ماموران مالياتي در حقوق موضوعه ايران با تاکيد بر مسووليت انتظامي آنان/ مجيد وزيري، حسن عسگري.- کانون. ۱۳۹۳، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۵۳ و ۱۵۴، خرداد و تير: ص ۱۵۳-۱۷۴.

  ۱۲۴۵۰

  بررسي مواد ۷۵ و ۷۶ قانون دفاتر اسناد رسمي (تاملي بر يک يادداشت)/ محمود محمدزاده.- کانون. ۱۳۹۳، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۵۳ و ۱۵۴، خرداد و تير: ص ۱۷۵-۱۸۴.

  ۱۲۴۵۱

  نگاهي دوباره به مدل حکومتي مشروطه در ايران/ ريحانه آشفته، محمدباقر عامري نيا.- حقوق اساسي. ۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره ۲۳، بهار و تابستان: ص ۱-۱۹.

  ۱۲۴۵۲

  تاملي بر اصل ۹۹ قانون اساسي از منظر شوراي نگهبان/ جواد تقي زاده، حسن بانشي.- حقوق اساسي. ۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره ۲۳، بهار و تابستان: ص ۲۱-۵۶.

  ۱۲۴۵۳

  چگونگي ارتباط حق بر حريم خصوصي مقام عمومي و آگاهي عمومي/ محمد جلالي، مائده تسخيري.- حقوق اساسي. ۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره ۲۳، بهار و تابستان: ص ۵۷-۸۲.

  ۱۲۴۵۴

  پاسخگويي در نظام حقوق اساسي/ علي اکبر گرجي ازندرياني، محمد حسنوند، مرضيه سلماني سيبني.- حقوق اساسي. ۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره ۲۳، بهار و تابستان: ص ۸۳-۱۱۲.

  ۱۲۴۵۵

  تاثير هدفمند کردن يارانه ها بر تحقق حقوق اجتماعي/ بيژن عباسي، محمد مقيمي.- حقوق اساسي. ۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره ۲۳، بهار و تابستان: ص ۱۱۳-۱۴۰.

  ۱۲۴۵۶

  بررسي اخلاق بمثابه محدوديت حق بر آزادي بيان از منظر رويه ديوان اروپايي حقوق بشر/ محسن متاجي.- حقوق اساسي. ۱۳۹۴، سال يازدهم، شماره ۲۳، بهار و تابستان: ص ۱۴۱-۱۷۶.

  ۱۲۴۵۷

  تحليل پارادايم موازي سازي قوا در نظام جمهوري اسلامي ايران/ منوچهر توسلي ناييني، محمد شمعي.- حقوق اساسي. ۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ۲۴، پاييز و زمستان: ص ۱-۲۶.

  ۱۲۴۵۸

  جلوه هاي دفاع از حقوق بشر در ديوان نسيم شمال/ سروناز حيدري ممسني، جواد محمودي، جهانگير صفري، مسعود فروزنده.- حقوق اساسي. ۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ۲۴، پاييز و زمستان: ص ۲۹-۴۹.

  ۱۲۴۵۹

  تحليل سازو کار نظارت رئيس مجلس بر مصوبات قوه مجريه/ حسن خسروي.- حقوق اساسي. ۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ۲۴، پاييز و زمستان: ص ۵۱-۹۶.

  ۱۲۴۶۰

  سلب آزادي از اشخاص در قانون مجازات اسلامي با نگاهي به قانون اساسي/ منصور رحمدل.- حقوق اساسي. ۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ۲۴، پاييز و زمستان: ص ۹۹-۱۲۸.

  ۱۲۴۶۱

  نقش جوانان در تحقق حکومت محلي کارآمد در ايران/ ولي رستمي، جعفر سطوتي.- حقوق اساسي. ۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ۲۴، پاييز و زمستان: ص ۱۳۱-۱۷۱.

  ۱۲۴۶۲

  مطالعه تطبيقي جايگاه دين در قانون اساسي افعانستان/ علي اکبر گرجي ازندرياني، يونس فتحي.- حقوق اساسي. ۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ۲۴، پاييز و زمستان: ص ۱۷۳-۲۰۱.

  ۱۲۴۶۳

  ساختار و جايگاه حقوقي مرکز ملي فضاي مجازي/ مرتضي نجابت خواه.- حقوق اساسي. ۱۳۹۴، سال دوازدهم، شماره ۲۴، پاييز و زمستان: ص ۲۰۳-۲۲۵.

  ۱۲۴۶۴

  مختصري درباره تاريخ نهاد وکالت در دادگستري ايران.- خبرنامه داخلي کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۴: ص ۸-۱۰.

  ۱۲۴۶۵

  وزير امور خارجه در همايش آثار حقوقي برجام در کانون وکلاي دادگستري مرکز: قاعده کار وکلا و ديپلمات ها فراجناحي است/ تهيه و تنظيم عشرت عبدالهي، تانيا تجلي، محمدجمشيد عيني.- خبرنامه داخلي کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۴: ص ۱۲-۱۶.

  ۱۲۴۶۶

  علي نجفي توانا در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني کانون مرکز: سعي کرده ايم عملکردي ضابطه مند و شفاف داشته باشيم/ علي نجفي توانا؛ تهيه کنندگان احمدرضا اسعدي نژاد، تانيا تجلي، خرمه باربد، آتوسا جليلي.- خبرنامه داخلي کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۴: ص ۱۷-۲۲.

  ۱۲۴۶۷

  شناسنامه ملي کانون مرکز چگونه اخذ شد؟/ تهيه و تنظيم عشرت عبدالهي.- خبرنامه داخلي کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۴: ص ۲۳-۲۷.

  ۱۲۴۶۸

  پيش نويس اصلاح آيين نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري.- خبرنامه داخلي کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۴: ص ۲۸-۲۹.

  ۱۲۴۶۹

  کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي دادگستري مرکز به مناسبت روز جهاني محو خشونت عليه زنان برگزار مي کند: واکاوي خشونت عليه زنان: ابعاد، علل، راهکارها.- خبرنامه داخلي کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۴: ص ۳۱-۳۳.

  ۱۲۴۷۰

  در ديدار مشترک هيات مديره کانون مرکز با رييس قوه قضاييه مطرح شد: ضرورت تعامل براي حل معضلات قضايي کشور.- خبرنامه داخلي کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۴: ص ۳۴-۳۶.

  ۱۲۴۷۱

  رييس کانون مرکز در ديدار با هيات وکلاي فرانسه: دوران پساتحريم دوران تشديد ارتباط بين کانون هاي وکلا خواهد بود/ تهيه و تنظميم احمدرضا اسعدي نژاد.- خبرنامه داخلي کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۴: ص ۴۴-۴۵.

  ۱۲۴۷۲

  علي لاريجاني در ديدار با اعضاي هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز: ما اعتقاد داريم که کانون وکلاء بايد يک مجموعه مستقل و منسجم باشد/ علي لاريجاني.- خبرنامه داخلي کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۴: ص ۴۶.

  ۱۲۴۷۳

  رييس کانون وکلاي مرکز: با مجرب ترين داوران آماده حل اختلافات هستيم.- خبرنامه داخلي کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۴: ص ۵۰.

  ۱۲۴۷۴

  اجراي عدالت قضايي بدون حضور وکلا ميسر نيست/ علي نجفي توانا.- خبرنامه داخلي کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۴: ص ۵۱.

  ۱۲۴۷۵

  گزارش کنفرانس سالانه انجمن بين المللي کانون هاي وکلاي جهان - وين ۲۰۱۵.- خبرنامه داخلي کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۴: ص ۵۶-۵۸.

  ۱۲۴۷۶

  معاون حقوقي وزير دفاع بيان کرد: وکلا در سنگر مقدم صيانت از حق هستند/ عشرت عبداللهي، احمدرضا اسعدي نژاد.- خبرنامه داخلي کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۴: ص ۶۰-۶۱.

  ۱۲۴۷۷

  نقش اساسي وکلا در تحقق عدالت قضايي و استفاده وکيل و موکل از بيمه وکالت/ حسين محمدنبي.- خبرنامه داخلي کانون وکلاي دادگستري مرکز. ۱۳۹۴: ص ۶۲.

  ۱۲۴۷۸

  قضات و کارمنداني که از آن ها غفلت کرده ايم: تلنگري از يک دانشگاهي به جامعه دانشگاهي و دستي به سوي نهاد قضايي/ علي بهادري جهرمي.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۶.

  ۱۲۴۷۹

  قانون گذاري شفاف؛ شفافيت قانوني/ محمدعلي الفت پور.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۷.

  ۱۲۴۸۰

  حقوقدان و پروژه ي نفوذ/ سيدصادق طباطبايي نژاد.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۸.

  ۱۲۴۸۱

  عصايي که قرار بود دستمان را بگيرد!/ محمدرضا عدومي زاده.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۱۷.

  ۱۲۴۸۲

  قسمت دوم مصاحبه با دکتر عظيمي کارشناس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي: قانون مبارزه با پول شويي نيازمند بازنگري جدي است!/ عظيمي.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۱۸.

  ۱۲۴۸۳

  تحقق اهداف مقررات گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي حيث/ عزيز فضلي.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۱۹-۲۰.

  ۱۲۴۸۴

  تحليلي بر مشکلات و معضلات منطقه آزاد تجاري - صنعتي؛ مسئله اي با عنوان منطقه آزاد!.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۲۱.

  ۱۲۴۸۵

  گزارش نخستين نشست از سلسله نشست هاي حقوقي مبارزه با مفاسد اقتصادي با موضوع " آسيب شناسي مناطق آزاد تجاري - صنعتي": زيرساخت هاي مناطق آزاد متناسب با رسالتشان نيست؛ قانون مناطق آزاد کشکول است از حيث قانوني نظارتي تقريبا بر واردات وجود ندارد/ اميرحسين وفايي نيا.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۲۲-۲۵.

  ۱۲۴۸۶

  مصاحبه با دکتر مسعود اخوان فر معاون سابق سازمان انرژي اتمي: ماهيت حقوقي و سياسي مذاکره در حقوق بين الملل/ مسعود اخوان فر.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۳۴-۳۵.

  ۱۲۴۸۷

  "آمريکا و پارادوکس عملي در عرصه حقوق بشر"/ نويسنده سعيد حقاني.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۳۶.

  ۱۲۴۸۸

  مصاحبه اختصاصي با دکتر حبيب زاده عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق: در مسئوليت حقوقي متوليان منا از نظر حقوقي ترديدي نيست؛ حمايت ديپلماتيک صرفا حمايت از ديپلمات ها نيست/ حبيب زاده؛ مصاحبه از احسان اسماعيلي.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۳۷-۳۹.

  ۱۲۴۸۹

  مصاحبه اختصاصي با دکتر رهپيک: به مسائل حقوقي برجام امنيتي نگاه شده است: علني شدن نامه رهبري براي اعتبار بخشيدن به نظارت مردمي بر برجام بود/ رهپيک؛ مصاحبه از محمدميثم نداف پور.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۴۰-۴۲.

  ۱۲۴۹۰

  گزارش نشست بررسي راهکارهاي حقوقي پيگيري فاجعه منا در دانشگاه تهران/ کدخدايي، اسماعيلي، شريعت باقري، سيدقاسم زماني، حسيني.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۴۳-۴۵.

  ۱۲۴۹۱

  بررسي جايگاه دولت نسبت به حقوق خانواده: ماهيت حقوق زن و بي عدالتي جنسيتي/ ساره بيات.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۴۸.

  ۱۲۴۹۲

  نگاهي حقوقي تحليلي به مساله جمعيت: امکان سنجي مقررات گذاري در حوزه جمعيت/ فائزه آخوندي.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۴۹.

  ۱۲۴۹۳

  مصاحبه اختصاصي با آقاي دکتر محموديان مدير گروه جمعيت شناسي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران: بررسي کليات طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده/ محموديان؛ مصاحبه از فائزه آخوندي و سميرا قاسمي.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۵۰-۵۱.

  ۱۲۴۹۴

  گامي در اجراي اصل ۸ قانون اساسي: قانون حمايت از آمران به معروف؛ طرحي نو در اجراي حقوق اساسي مردم.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۵۱.

  ۱۲۴۹۵

  تحليل قوانين حقوقي در بحران خانواده ايراني: نقش قانون در طلاق توافقي/ مژگان عزيزي.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۵۲-۵۳.

  ۱۲۴۹۶

  مصاحبه با سرکار خانم روح افزا مدير دفتر طرح و برنامه و تدوين سياست شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده؛ توافقي بر جدايي؛ نگاهي بر علل قانوني افزايش طلاق هاي توافقي/ روح افزا؛ مصاحبه از فائزه آخوندي، سميرا قاسمي.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۵۴-۵۵.

  ۱۲۴۹۷

  چالش هاي قانوني؛ پيش رو لباس ايراني: بررسي حقوقي قانون ساماندهي مد و لباس.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۵۸.

  ۱۲۴۹۸

  مصاحبه اختصاصي با دکتر قدرت الله رحماني عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي: ولايت فقيه موظف است سلامت انتخابات را تضمين کند/ قدرت الله رحماني؛ مصاحبه از يحيي اکبري.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۶۰-۶۲.

  ۱۲۴۹۹

  ضرورت ابتناي قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي/ تنقيح کننده محسن ابوالحسني.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۶۳-۶۴.

  ۱۲۵۰۰

  مصاحبه با دکتر عالي پناه عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي: قوه قضاييه معلول است نه علت!/ عالي پناه؛ مصاحبه از محمد عدومي زاده.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۶۵-۶۷.

  ۱۲۵۰۱

  گزيده پاسخ آيت الله صدر درباره قانون اساسي  ايران: نگاهي فقهي به پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ ترجمه حمزه اميني.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۶۸-۷۰.

  ۱۲۵۰۲

  فتواي معيار در انطباق قوانين با شرع يا موازين اسلامي/ حسن امجديان.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۷۴ ،۷۱.

  ۱۲۵۰۳

  آسيب شناسي نظام تقنيني جمهوري اسلامي ايران: چالش هاي عمومي نظام قانون گذاري ايران/ علي بگدلي.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، سال اول، شماره ۳، دي: ص ۷۲-۷۴.

  ۱۲۵۰۴

  حقوقدانان و مسئوليت دفاع از حق و عدالت/ علي بهادري جهرمي.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۶.

  ۱۲۵۰۵

  بررسي عنصر "مجري قانون" به عنوان عامل فزاينده"بي قانوني": کارگزاران قانون ستيزي/ محمدعلي الفت پور.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۷.

  ۱۲۵۰۶

  گزارشي از برگزاري کميسيون "آسيب شناسي آموزش و اشتغال در رشته حقوق": آموزش ما هيچ ربطي به ساخت جامعه ديني ندارد؛ فقه نظريه اداره انسان از گهواره تا گور است؛ کار رشته حقوق نظم بخشي است.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۱۴-۱۵.

  ۱۲۵۰۷

  گزارش کارگاه حقوقي محمدحسن امي رياست محترم شعبه ۱۰ دادگاه تجديدنظر استان تهران با موضوع "طرح فوق العاده رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء قطعي" اعتراض شخص ثالث يکي از طرق فوق العاده رسيدگي است/ با حضور محمدحسن امي.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۲۰-۲۱.

  ۱۲۵۰۸

  گزارشي از کارگاه حقوقي با موضوع "بازاريابي شبکه اي و شبکه هاي هرمي" در مشهد مقدس: در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي دچار فقدان در زيرساخت ها هستيم؛ بازاريابي شبکه اي راهي براي مبارزه با شرکت هاي هرمي.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۲۴-۲۷.

  ۱۲۵۰۹

  بررسي تطبيقي لايحه پيشنهادي دولت و سياست هاي کلي برنامه ششم توسعه: فاصله معنادار ميان تفکر دولتي و چشم انداز بلندمدت به کشور در لايحه برنامه ششم توسعه- بخش اول.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۲۸-۳۶.

  ۱۲۵۱۰

  گفت و گوي اختصاصي با دکتر آقايي طوق عضو هيات علمي دانشکده علوم قضايي: لايحه دولت متعارف نيست/ آقايي طوق؛ سيدفريد موسوي.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۳۷-۳۸.

  ۱۲۵۱۱

  گفت و گوي اختصاصي با دکتر اسحاقي معاون طرح و برنامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره لايحه برنامه ششم توسعه: لايحه دولت با اولويت اقتصاد است نه فرهنگ/ اسحاقي؛ سميرا قاسمي.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۳۹-۴۰.

  ۱۲۵۱۲

  گفتگوي اختصاصي با دکتر ولي رستمي درباره لايحه برنامه ششم توسعه: تا اراده جدي براي اجرا نباشد اين اسناد موثر نيست/ ولي رستمي؛ سيدفريد موسوي.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۴۱-۴۲.

  ۱۲۵۱۳

  گزيده اي از سخنان حجت الاسلام والمسلمين قرائتي در موضوع "اخلاق وکالت": وکيل فتيله چراغ نيست!/ قرائتي.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۴۵-۴۷.

  ۱۲۵۱۴

  مصاحبه با دکتر انصاري پور عضو هيئت علمي دانشکده حقوق دانشگاه تهران درباره ازدواج برابر: عدالت اساسي ترين اصل اسلام است/ انصاري پور؛ مژگان عزيزي.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۵۳-۵۴.

  ۱۲۵۱۵

  گزارشي از نشست "بررسي نسبت حاکميت و مردم در سينماي ايران" رابطه مردم، حاکميت و سينما چگونه ترسيم مي شود؟ کارکرد سينما چالش حاکميت است يا مردم؟ حقوق مردم در سينماي ايران چقدر تبيين مي شود؟.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۵۵-۵۸.

  ۱۲۵۱۶

  گزارشي از کارگاه حقوقي دکتر حامد نيکونهاد با موضوع "بررسي نظارت بر انتخابات" اصل در نظارت، نظارت استصوابي است/ با حضور حامد نيکونهاد.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۶۰-۶۳.

  ۱۲۵۱۷

  گزارشي از مناظره دانشگاه شاهد با موضوع "جرم سياسي": در ضرورت و عدم ضرورت تعريف جرم سياسي.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۶۴-۶۶.

  ۱۲۵۱۸

  در مصاحبه با حجت الاسلام دکتر جليل محبي مطرح شد: نظام رياستي سيستم مديريتي کشور را ذبح مي کند/ جليل محبي؛ عليرضا قدسي.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۶۷-۶۹.

  ۱۲۵۱۹

  به بهانه ي تصويب کليات طرح جرم سياسي در مجلس: چيستي جرم سياسي و رابطه ي آن با جرم بغي/ ميثم مقدسي.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۷۰-۷۲.

  ۱۲۵۲۰

  افغانستان زمين بازي جديد تروريست ها/ علي قاسميان.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۷۴.

  ۱۲۵۲۱

  گزارشي از کارگاه "بررسي عملکرد دولت در عرصه حقوق بشر" دکتر کاظم غريب آبادي در مشهد مقدس: چالش اساسي حقوق بشر؛ جهان شمول بودن يا نبودن؛ حقوق بشر يک پروژه سياسي است/ با حضور کاظم غريب آبادي.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۷۵-۷۷.

  ۱۲۵۲۲

  طرح دعواي بين المللي عليه گروه تروريستي داعش در ICC/ سعيد ده دشتي اردکاني.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۷۸-۷۹.

  ۱۲۵۲۳

  گزارش نشست "بررسي بازنگري مجازات اعدام جرائم مربوط به مواد مخدر" ۴۵ درصد زندانيان ايران در موضوع مواد مخدر هستند؛ اگر مجازات اعدام به حداقل برسد، پتانسيل هاي ديگر فعال مي شود.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۸۰-۸۱.

  ۱۲۵۲۴

  گزارشي از نشست پژوهشکده حقوق بشر و امور بين الملل سازمان بسيج حقوق دانان با عنوان بررسي بازنگري در مجازات اعدام جرائم مربوط به مواد مخدر: کنترل دريافت ها، حل مساله کشت هاي جايگزين، ارتباط با UNODC و محوريت دادن به سمن ها راه هاي تکميلي مبارزه با قاچاق.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۸۲-۸۳.

  ۱۲۵۲۵

  عربستان و تاکتيک فرافکني در مسئله حقوق بشر: پارادوکس در رفتار و گفتار حاکمان سعودي/ سعيد حقاني.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۸۴.

  ۱۲۵۲۶

  مصاحبه با دکتر سيدمحمدمهدي هاشمي با موضوع "قراردادهاي نفتي IPC": قراردادهاي جديد نفتي در واقع سرمايه گذاري است نه خريد خدمت/ سيدمحمدهاشمي؛ سيدفريد موسوي.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۸۶-۸۷.

  ۱۲۵۲۷

  گفتگو با مهدي پيري فارغ التحصيل حقوق انرژي از دانشگاه ماستريخت هلند: مشکل اساسي در قراردادهاي جديد ناديده گرفتن وضعيت ميادين مشترک و غيرمشترک است/ مهدي پيري؛ سيدفريد موسوي.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۸۸-۹۰.

  ۱۲۵۲۸

  گفتگوي عدالت نامه با فرشيد فرحناکيان وکيل دادگستري و دانشجوي دکتراي حقوق نفت و گاز: تنظيم کنندگان ipc تمايل دارند تا عملکردشان را مخفي نگه دارند؛ در ipc توزيع مناسب ريسک بين طرفين اتفاق نمي افتد/ فرشيد فرحناکيان.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۹۱-۹۶.

  ۱۲۵۲۹

  تحليل حقوقي قراردادهاي نفتي جديد: حقوق مغفول ايران/ ميثم نظري علوم.- عدالت نامه. ۱۳۹۴، شماره ۴، اسفند: ص ۹۷-۹۸.

  ۱۲۵۳۰

  مفهوم صلاحيت گزينشي در آراء ديوان عدالت اداري/ وحيد بابازاده، اسداله ياوري.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۳، سال هفتم، شماره ۲۵، پاييز: ص ۱-۳۳.

  ۱۲۵۳۱

  ماهيت ضمانت اجراهاي اداري در نظام حقوقي ايران/ بايک درويشي، اميرعلي زينالي اقدم.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۳، سال هفتم، شماره ۲۵، پاييز: ص ۳۵-۷۴.

  ۱۲۵۳۲

  تخصصي کردن ضابطين گامي به سوي حقوق کيفري قراردادي/ هوشنگ شامبياتي، علي پرويني.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۳، سال هفتم، شماره ۲۵، پاييز: ص ۷۵-۹۷.

  ۱۲۵۳۳

  تقابل حق دعوت به مداخله دولت حاکم و حق تعيين سرنوشت داخلي مردم در حقوق بين الملل/ رضا نصيري لاريمي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۳، سال هفتم، شماره ۲۵، پاييز: ص ۹۹-۱۳۵.

  ۱۲۵۳۴

  حقوق و آزادي هاي گروهي در رويه کميته حقوق بشر/ سيدمحمدهاشمي، اميد نوروزي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۳، سال هفتم، شماره ۲۵، پاييز: ص ۱۳۵-۱۶۰.

  ۱۲۵۳۵

  تعهدات و مسئوليت هاي فرستنده کالا در کنوانسيون روتردام؛ مطالعه تطبيقي با قانون دريايي ايران، کنوانسيون هاي بروکسل و هامبورگ/ ميثم ياري، بهروز مهاجري.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۳، سال هفتم، شماره ۲۵، پاييز: ص ۱۶۱-۱۹۲.

  ۱۲۵۳۶

  تحليل راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه مربوط به اعمال کنوانسيون منع و مجازات جزم کشتار جمعي از نگاه قضات ديوان (بوسني هرزگوين عليه جمهوري صربستان)/ حميد الهويي نظري.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۳، سال هفتم، شماره ۲۶، زمستان: ص ۱-۴۳.

  ۱۲۵۳۷

  بررسي فرآيند حقوقي انتقال اراضي ملي به داخل محدوده و حريم شهر/ بابک درويشي، مهدي ابراهيمي.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۳، سال هفتم، شماره ۲۶، زمستان: ص ۴۳-۷۹.

  ۱۲۵۳۸

  حق بر صلح در نظام حقوق بين الملل در پرتو رويه و عملکرد ديوان هاي کيفري بين المللي/ حسين رستم زاد.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۳، سال هفتم، شماره ۲۶، زمستان: ص ۸۱-۱۰۰.

  ۱۲۵۳۹

  بررسي جرم شناختي تاثير رسانه بر خشونت گرايي تماشاگران فوتبال/ مهدي صفري شيرکوهي، تهمورث بشيريه.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۳، سال هفتم، شماره ۲۶، زمستان: ص ۱۰۱-۱۲۱.

  ۱۲۵۴۰

  حقوق و تکاليف مالي بين زوجين/ حميد کاوياني فرد.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۳، سال هفتم، شماره ۲۶، زمستان: ص ۱۲۳-۱۵۲.

  ۱۲۵۴۱

  نهاد داد و ستد اتهامي و تاثير آن در حقوق متهم براي داشتن يک دادرسي منصفانه/ فرزانه مرادي، اعظم عدالت جو.- تحقيقات حقوقي آزاد. ۱۳۹۳، سال هفتم، شماره ۲۶، زمستان: ص ۱۵۳-۱۸۶.

  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28594461
اکنون :
115