جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 185638
  تاریخ انتشار : 12 تیر 1395 11:43
  تعداد بازدید : 1012

  تازه های مقالات فارسی فروردین 95

  تازه های مقالات فارسی فروردین 95

  رکورد

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۱۲۳۰۴

  در جستجوي مباني مسووليت مديران شرکت در برابر منافع طلبکاران/ ربيعا اسکيني، محمد حيدري.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۳، شماره ۱۶، بهار (ويژه نامه): ص ۱۱-۴۹.

  ۱۲۳۰۵

  ارزيابي مناسب سازي اماکن و حمل و نقل براي افراد داراي معلوليت در ايران و ژاپن/ محمد راسخ، خيرالله شهبازي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۳، شماره ۱۶، بهار (ويژه نامه): ص ۵۱-۱۰۶.

  ۱۲۳۰۶

  جهاني شدن مبارزه با تروريسم/ باقر شاملو، علي ساکي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۳، شماره ۱۶، بهار (ويژه نامه): ص ۱۰۷-۱۳۵.

  ۱۲۳۰۷

  داده هاي الکترونيکي به مانند پول/ منصور اميني، حميد ميري.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۳، شماره ۱۶، بهار (ويژه نامه): ص ۱۳۷-۱۷۱.

  ۱۲۳۰۸

  حاکميت قانون؛ سنگ بناي به زمام داري در نظام حقوقي افغانستان/ سيدمحمد قاري سيدفاطمي، محمدصادق دهقان.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۳، شماره ۱۶، بهار (ويژه نامه): ص ۱۷۳-۲۰۶.

  ۱۲۳۰۹

  تحولات تقنيني حقوق جزاي افغانستان در قبال جرم قتل عمد/ جعفر کوشا، حميد غلامي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۳، شماره ۱۶، بهار (ويژه نامه): ص ۲۰۷-۲۳۷.

  ۱۲۳۱۰

  ابطال گواهي نامه اختراع و تعهد به استرداد عوضين در قراردادهاي انتقال حق اختراع/ ميرقاسم جعفرزاده، مجيد عباس تبار فيروزجاه.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۳، شماره ۱۶، بهار (ويژه نامه): ص ۲۳۹-۲۶۹.

  ۱۲۳۱۱

  بررسي مفهوم مسئوليت مشترک اما متفاوت در حقوق بين الملل محيط زيست با تاکيد بر رابطه آن با اصل انصاف/ محسن عبدالهي، مجيد اکبرپور.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۳، شماره ۱۶، بهار (ويژه نامه): ص ۲۷۱-۳۰۶.

  ۱۲۳۱۲

  نظام هاي حقوقي مالياتي و تعامل ميان آنها/ محمدجعفر قنبري جهرمي، سعيد عباسي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۳، شماره ۱۶، بهار (ويژه نامه): ص ۳۰۷-۳۳۳.

  ۱۲۳۱۳

  مفهوم، ماهيت و مصاديق متمايز کنندگي علامت تجاري/ مصطفي السان، سيدمجتبي باقرزاده خسروشاهي.- تحقيقات حقوقي. ۱۳۹۳، شماره ۱۶، بهار (ويژه نامه): ص ۳۳۵-۳۶۴.

  ۱۲۳۱۴

  هميشه پاي حقوقدان ها در ميان است/ عبدالله خاتمي فر.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۸-۹.

  ۱۲۳۱۵

  بهمن کشاورز رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران در نشست اخلاق حرفه اي در کانون وکلاي آذربايجان غربي مطرح کرد: بدون ورود به سياست درباره سرنوشت مملکت اعلام نظر مي کنيم/ بهمن کشاورز؛ تهيه و تنظيم سعيد جواندل.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۱۰-۱۵.

  ۱۲۳۱۶

  نايب رئيس اسکودا و نخستين بانوي رئيس کانون وکلا در ايران در گفت و گوي اختصاصي با استيناف: وظايف و کارکردهاي کانون وکلا بازتعريف شود/ هما داودي؛ گفت و گو مرتضي شيخ الاسلامي.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۱۶-۲۰.

  ۱۲۳۱۷

  حقوق مردم در ادب پارسي/ عباس ايماني.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۲۱-۳۳.

  ۱۲۳۱۸

  نوروز درفش دادگري/ سيدمحمدعلي دادخواه.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۳۴-۳۷.

  ۱۲۳۱۹

  مفهوم شناسي نظام نمايندگي در سپهر حکومت قانون/ محمدصالح نقره کار.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۳۸-۴۰.

  ۱۲۳۲۰

  حدود و ثغور مصونيت پارلماني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ علي بابايي مهر، پيمان حاج محمود عطار.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۴۱-۴۸.

  ۱۲۳۲۱

  ساختار بنيادين جامعه نخستين موضوع عدالت/ وحيد صالحي.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۴۹-۵۵.

  ۱۲۳۲۲

  بررسي تطبيقي سازمان هاي مردم نهاد در دو کشور ايران و کانادا/ مجتبي احمدي.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۵۶-۶۰.

  ۱۲۳۲۳

  نگاهي اجمالي به برخي از عوامل اجتماعي - رواني موثر بر ناهنجاري رفتاري نسبت به وکلاء در دادگستري/ محسن اکبري.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۶۱-۶۲.

  ۱۲۳۲۴

  سيستم وکالت اجباري؛ تحليل حقوقي، فقهي و اقتصادي/ بهنام حبيبي درگاه، رضا خودکار.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۶۳-۶۵.

  ۱۲۳۲۵

  فاتو بنسودا دادستان کل ديوان بين المللي کيفري در لاهه: ديوان بين المللي کيفري يک نظام است/ فاتو بنسودا؛ روت گرين؛ برگردان مريم صمصامي مهاجر.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۶۶-۶۹.

  ۱۲۳۲۶

  رژيم حقوقي حاکم بر بهره برداري از منابع مشترک نفت و گاز فلات قاره (با نگاهي به ميدان پارس جنوبي)/ کارن روحاني، فرشته سادات حسيني.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۷۰-۷۸.

  ۱۲۳۲۷

  حمايت از اموال فرهنگي در مخاصمات مسلحانه به روايت تاريخ/ سعيد عباسي.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۷۹-۹۱.

  ۱۲۳۲۸

  ممنوعيت توسل به زور به مثابه قاعده اي آمره/ تهيه و تنظيم جيمز. اي گرين؛ برگردان وحيد هدايتي.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۹۲-۱۰۳.

  ۱۲۳۲۹

  واکاوي رويکرد و نحوه تعامل سازما هاي بين المللي غيردولتي با سازمان جهاني تجارت/ ناصر صمدي.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۱۰۴-۱۱۲.

  ۱۲۳۳۰

  حقوق بين الملل و واقعيات بين المللي/ حسين بيات.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۱۱۳-۱۱۶.

  ۱۲۳۳۱

  استنکاف عملي از احقاق حق: مسووليت دستگاه قضائي در تحقق دادرسي ناعادلانه/ فريد رفعت خو.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۱۱۷-۱۲۰.

  ۱۲۳۳۲

  نقش مشارکت جهاني در تحقق حق توسعه/ نرگس رامک.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۱۲۱-۱۴۳.

  ۱۲۳۳۳

  مواجهه حقوق فرانسه با حقوق اتحاديه اروپايي: نمونه اي از حقوق پسماند حامي محيط زيست/ اتين ژابوف؛ بردگردان حسن محسني.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۱۴۴-۱۴۶.

  ۱۲۳۳۴

  بايسته بودن حق حفاظت از منافع موجودات طبيعي/ مترجم کيميا تقا.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۱۴۷-۱۴۹.

  ۱۲۳۳۵

  کنوانسيون اروپايي براي حفاظت از حيوانات خانگي/ مهسا رضاقلي.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۱۵۰-۱۵۴.

  ۱۲۳۳۶

  بررسي تطبيقي قواعد آنسيترال (کميسيون حقوق تجارت بين الملل) ۱۹۷۶ با ۲۰۱۰/ فريد ميداني.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۱۵۵-۱۶۰.

  ۱۲۳۳۷

  جرح داور در مقررات ايکسيد/ بهزاد روشن، رضا خودکار.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۱۶۱-۱۷۱.

  ۱۲۳۳۸

  تاثير حق مرتهن بر تملک قهري اموال توسط دستگاه هاي اجرايي/ عباس ميرشکاري.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۱۷۲-۱۷۵.

  ۱۲۳۳۹

  اشتغال اتباع بيگانه در ايران/ کاظم رفعت خو.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۱۷۶-۱۸۲.

  ۱۲۳۴۰

  تاثير رضايت زيان ديده در جبران خسارت/ بابک پاک نيا.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۱۸۳-۱۸۹.

  ۱۲۳۴۱

  داوري در اختلافات حمل و نقل بين المللي هوايي/ معصومه ميربلوکي.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۱۹۰-۱۹۸.

  ۱۲۳۴۲

  حمايت از مصرف کننده در حقوق ايران/ سيداحسان حسيني.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۱۹۹-۲۰۴.

  ۱۲۳۴۳

  الزام فروشنده به تعمير و رفع عيب در کنوانسيون بيع بين المللي کالا، فقه و حقوق ايران/ مجتبي زماني.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۲۰۵-۲۱۱.

  ۱۲۳۴۴

  گروه پويش اميد و کارآمدي بررسي اوليت هاي هيئت مديره دوره ۲۸ کانون وکلاي دادگستري مرکز (تحليل محتواي کيفي دستور جلسات، صورتجلسات و مصوبات سال هاي ۹۳ و ۹۴)/ محسن اکبري، مجتبي مزيناني.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۲۱۲-۲۱۶.

  ۱۲۳۴۵

  اشتباه در خود موضوع معامله (تحليل و بررسي ماده ۲۰۰ قانون مدني)/ محمدعلي انيسي.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۲۱۷-۲۲۰.

  ۱۲۳۴۶

  چالش ها و محدوديت هاي حق دفاع در پرتو تبصره ماده ۴۸ قانون آئين دادرسي کيفري/ ايوب ميلکي.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۲۲۱-۲۲۵.

  ۱۲۳۴۷

  مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض به قرار بازپرس/ محمدحسن اشعري پور.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۲۲۶-۲۳۱.

  ۱۲۳۴۸

  بررسي قرار اناطه در نظام حقوقي ايران/ سيامک لطفياني، گلزار عمري، سلام باريک.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۲۳۲-۲۳۸.

  ۱۲۳۴۹

  اوصاف اساسي ميانجيگري و نگاهي به آئين نامه ميانجيگري در امور کيفري مصوب ۱۳۹۴/ پريا ملک نيا.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۲۳۹-۲۴۳.

  ۱۲۳۵۰

  جايگاه فناوري نانو در توسعه علوم جنايي/ فاطمه سادات حسيني، ايوب ميلکي.- استيناف. ۱۳۹۴، سال سوم، شماره ۸ و ۹، پاييز و زمستان: ص ۲۴۴-۲۵۰.

  ۱۲۳۵۱

  بار سنگين نمايندگي ملت ايران/ ابراهيم جلاليان.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۷، بهار: ص ۴.

  ۱۲۳۵۲

  بررسي هنر از ديدگاه فقه در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمين ناصر نقويان: سرگرداني هنر در مرزهاي حلال و حرام فقه/ ناصر نقويان؛ فاطه پهلوان.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۷، بهار: ص ۱۰-۱۷.

  ۱۲۳۵۳

  در گفتگو با شهرام جزايري: تبرئه شدم، به اقتصاد باز مي گردم/ شهرام جزايري؛ مهرنوش حسيني کلشتري.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۷، بهار: ص ۱۸-۲۲.

  ۱۲۳۵۴

  بررسي فرصت ها و چالش هاي مبارزه با فساد اقتصادي؛ لزوم تشکيل سازمان مفاسد اقتصادي/ محسن مکيان؛ محمد دهقان.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۷، بهار: ص ۲۳-۴۰.

  ۱۲۳۵۵

  بررسي حقوقي مسئله سانسور؛ سانسور در ايران/ موعود زالي؛ معصومي.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۷، بهار: ص ۴۱-۴۶.

  ۱۲۳۵۶

  در گفتگو با صاحبنظران حقوق جزا بررسي شد: نظام کيفر دهي و کيفر گذاري از عمل تا آرمان/ نويدرضا کيواني؛ جليل محبي،سلمان عمراني.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۷، بهار: ص ۴۷-۵۷.

  ۱۲۳۵۷

  بررسي مدل جديد قراردادهاي نفتي؛ قراردادهاي نفتي، زير ذره بين/ علي اصغر فرج پور مرندي؛ نصرالله ابراهيمي.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۷، بهار: ص ۵۹-۸۰.

  ۱۲۳۵۸

  بررسي فقهي و حقوقي دغدغه رهبر انقلاب؛ خط نفوذ بيگانگان در جمهوري اسلامي/ سيدمحمدمهدي غمامي؛ بياتي.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۷، بهار: ص ۸۱-۸۸.

  ۱۲۳۵۹

  بررسي حقوقي و کارشناسي مسئله قانونگذاري؛ مسئله تفکيک امر اجرا از قانون گذاري، از ديروز تا کنون/ محمدمهاجري، علي تقي نژاد؛ مسلم آقايي طوق، زارعي.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۷، بهار: ص ۸۹-۱۰۴.

  ۱۲۳۶۰

  نقد و بررسي حقوقي و سياسي برنامه ششم توسعه؛ برنامه اي براي توسعه کشور/ اميرحسن شاهي؛ مصباحي مقدم.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۷، بهار: ص ۱۰۵-۱۱۶.

  ۱۲۳۶۱

  تنش در روابط ايران و سعودي؛ سرانجام روابط ايران و عربستان در ابهام/ امين پرتو.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۷، بهار: ص ۱۱۷-۱۲۶.

  ۱۲۳۶۲

  جنگ عربستان و ايران خطاي راهبردي آمريکا است/ کيم قطاس، فارين پوليسي؛ ترجمه مسعود محمدپور.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۷، بهار: ص ۱۱۸-۱۱۹.

  ۱۲۳۶۳

  مروري بر رقابت ايران و عربستان سعودي در خليج فارس/ تيرداد بنکدار.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۷، بهار: ص ۱۲۰-۱۲۱.

  ۱۲۳۶۴

  نبرد دائمي عربستان سعودي با ايران؛ چهار دليل براي تداوم منازعه/ آرون ديويد ميلر، جيسون برودسکي، فارين افرز؛ ترجمه مسعود محمدپور.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۷، بهار: ص ۱۲۲-۱۲۳.

  ۱۲۳۶۵

  خاندان سلطنتي و سياست خارجي نخبگان سياسي جديد در رياض و دستور تازه در سياست خارجي پادشاهي سعودي/ حسين کسمائي زاده.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۷، بهار: ص ۱۲۴-۱۲۶.

  ۱۲۳۶۶

  اتحاد جمهوري اسلامي ايران و روسيه در بحران بين المللي روسيه؛ اتحاد ايران و روسيه در سوريه/ مهسا رئوفي، محمدعلي دستمالي؛ حسين شيخ الاسلام، حسين رويوران.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۷، بهار: ص ۱۲۷-۱۴۰.

  ۱۲۳۶۷

  واکاوي ابعاد پسا برجام؛ چشم اندازهاي پسابرجام/ عليرضا قاسمي، حميد ايراني دودران، مهرنوش حسيني کلشتري؛ کيوان حسيني.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۷، بهار: ص ۱۴۱-۱۴۹.

  ۱۲۳۶۸

  بررسي فقهي - حقوقي ازدواج کودکان/ مهسا رئوفي.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۷، بهار: ص ۱۵۰-۱۵۷.

  ۱۲۳۶۹

  هر خانواده ايراني، يک وکيل ايراني- قسمت هشتم/ نورمحمد صبري.- شهر قانون. ۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ۱۷، بهار: ص ۱۵۸.

  ۱۲۳۷۰

  پذيرش و اجراي حقوق بين الملل"پذيرش يا عدم پذيرش؟"/ منصور وفائي.- مجد. ۱۳۹۴، سال دهم، شماره ۳۵، زمستان: ص ۹-۳۰.

  ۱۲۳۷۱

  نام خانوادگي و نسب/ عباس ميرشکاري.- مجد. ۱۳۹۴، سال دهم، شماره ۳۵، زمستان: ص ۳۱-۴۳.

  ۱۲۳۷۲

  ساختار حقوقي و قضايي عربستان سعودي/ سيف الله مسرور امنداني، الياس نوعي، محمد نوعي.- مجد. ۱۳۹۴، سال دهم، شماره ۳۵، زمستان: ص ۴۵-۵۹.

  ۱۲۳۷۳

  بررسي فقهي و حقوقي رابطه ميان بلوغ جسمي و رشد جزايي با تاکيد بر قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ راضيه همراهي.- مجد. ۱۳۹۴، سال دهم، شماره ۳۵، زمستان: ص ۶۱-۸۲.

  ۱۲۳۷۴

  پاسخگويي سياسي وزرا و ارتباط آن با برخي از مفاهيم بنيادين حقوق عمومي/ محمدتقي يعقوبي، کمال الدين هريسي نژاد، مصطفي عزيزي.- مجد. ۱۳۹۴، سال دهم، شماره ۳۵، زمستان: ص ۸۳-۹۹.

  ۱۲۳۷۵

  کلونينگ و آينده/ آرش دادگري.- مجد. ۱۳۹۴، سال دهم، شماره ۳۵، زمستان: ص ۱۰۱-۱۱۳.

  ۱۲۳۷۶

  مفهوم و اوصاف قرارداد مديريت جمعي حق اختراع و تمييز آن از مفاهيم مشابه و فوايد عملي آن/ محمد جعفري چالشتري.- مجد. ۱۳۹۴، سال دهم، شماره ۳۵، زمستان: ص ۱۱۵-۱۴۰.

  ۱۲۳۷۷

  بررسي انصاف در فقه و حقوق/ به آفرين افشارپور.- مجد. ۱۳۹۴، سال دهم، شماره ۳۵، زمستان: ص ۱۴۱-۱۶۲.

  ۱۲۳۷۸

  امنيت انساني در پرتو دکترين حکمراني خوب/ محمد قربانزاده، حميد شاکري.- مجد. ۱۳۹۴، سال دهم، شماره ۳۵، زمستان: ص ۱۶۳-۱۹۶.

  ۱۲۳۷۹

  ديدگاه/ محمدرضا دشتي اردکاني.- کانون. ۱۳۹۲، سال پنجاه و پنجم، دوره دوم، شماره ۱۴۹ و ۱۵۰، بهمن و اسفند: ص ۷-۸.

  ۱۲۳۸۰

  سخن روز: ضرورت بازنگري قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم اخير التصويب/ رضا تاجگر.- کانون. ۱۳۹۲، سال پنجاه و پنجم، دوره دوم، شماره ۱۴۹ و ۱۵۰، بهمن و اسفند: ص ۹-۱۲.

  ۱۲۳۸۱

  "انکار بعد از اقرار" در آراء دادگاه هاي انتظامي سردفتران و دفترياران/ محمد عظيميان.- کانون. ۱۳۹۲، سال پنجاه و پنجم، دوره دوم، شماره ۱۴۹ و ۱۵۰، بهمن و اسفند: ص ۱۵-۱۹.

  ۱۲۳۸۲

  قاعده وجوب دفع ضرر محتمل/ صابر نظامي پول، محمدرضا دشتي اردکاني.- کانون. ۱۳۹۲، سال پنجاه و پنجم، دوره دوم، شماره ۱۴۹ و ۱۵۰، بهمن و اسفند: ص ۲۱-۵۰.

  ۱۲۳۸۳

  ماهيت پول پيش در اجاره املاک مسکوني/ جلال سلطان احمدي، حميد منائي.- کانون. ۱۳۹۲، سال پنجاه و پنجم، دوره دوم، شماره ۱۴۹ و ۱۵۰، بهمن و اسفند: ص ۵۱-۷۰.

  ۱۲۳۸۴

  فرايند حقوقي انتشار اوراق بهادار رهن در فقه اماميه و حقوق ايران/ عزيزالله فضلي.- کانون. ۱۳۹۲، سال پنجاه و پنجم، دوره دوم، شماره ۱۴۹ و ۱۵۰، بهمن و اسفند: ص ۷۱-۱۰۶.

  ۱۲۳۸۵

  پرسش و پاسخ (۱۰)/ محمد عظيميان.- کانون. ۱۳۹۲، سال پنجاه و پنجم، دوره دوم، شماره ۱۴۹ و ۱۵۰، بهمن و اسفند: ص ۱۰۷-۱۰۸.

  ۱۲۳۸۶

  مباني مسووليت کيفري والدين و اولياي قانوني صغار (بند "ت" ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامي)/ ابراهيم قدسي، فاطمه نوري.- کانون. ۱۳۹۲، سال پنجاه و پنجم، دوره دوم، شماره ۱۴۹ و ۱۵۰، بهمن و اسفند: ص ۱۰۹-۱۲۲.

  ۱۲۳۸۷

  نيم نگاهي به مفاد ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفتر ياران/ کاميار شيبت زاده.- کانون. ۱۳۹۲، سال پنجاه و پنجم، دوره دوم، شماره ۱۴۹ و ۱۵۰، بهمن و اسفند: ص ۱۲۳-۱۳۱.

  ۱۲۳۸۸

  وصيت بر غير محصور در فقه اماميه و حقوق ايران/ محبوبه دريجاني، محمد سلطان مردادي، علي رفيعي مقدم.- کانون. ۱۳۹۲، سال پنجاه و پنجم، دوره دوم، شماره ۱۴۹ و ۱۵۰، بهمن و اسفند: ص ۱۳۳-۱۵۶.

  ۱۲۳۸۹

  تحليل حقوقي ماهيت قراردادهاي سپرده گذاري/ فرزاد حيدري.- کانون. ۱۳۹۲، سال پنجاه و پنجم، دوره دوم، شماره ۱۴۹ و ۱۵۰، بهمن و اسفند: ص ۱۵۷-۱۷۳.

  ۱۲۳۹۰

  مشکلات ناشي از ساختار تشکيلات قضايي/ احمد پورابراهيم، محمد اسماعيل زاده.- کانون. ۱۳۹۲، سال پنجاه و پنجم، دوره دوم، شماره ۱۴۹ و ۱۵۰، بهمن و اسفند: ص ۱۷۵-۱۹۲.

  ۱۲۳۹۱

  ديدگاه/ محمدرضا دشتي اردکاني.- کانون. ۱۳۹۳، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۵۱ و ۱۵۲، فروردين و ارديبهشت: ص ۷-۸.

  ۱۲۳۹۲

  سخن روز: سنگيني بار اثباتي دليل در سند عادي، بر دوش دستگاه قضايي/ رضا تاجگر.- کانون. ۱۳۹۳، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۵۱ و ۱۵۲، فروردين و ارديبهشت: ص ۹-۱۲.

  ۱۲۳۹۳

  حق التحرير اسناد صلح (قطعي غيرمنقول) در آينه آراء دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران/ محمد عظيميان.- کانون. ۱۳۹۳، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۵۱ و ۱۵۲، فروردين و ارديبهشت: ص ۱۵-۱۸.

  ۱۲۳۹۴

  وحدت شکلي حالت هاي بروز احاله در نظام هاي حقوق نوشته و حقوق عرفي/ سليمان فدوي.- کانون. ۱۳۹۳، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۵۱ و ۱۵۲، فروردين و ارديبهشت: ص ۱۹-۷۲.

  ۱۲۳۹۵

  مسووليت مدني سردفتر اسناد رسمي/ محمدرضا اديب.- کانون. ۱۳۹۳، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۵۱ و ۱۵۲، فروردين و ارديبهشت: ص ۷۳-۹۲.

  ۱۲۳۹۶

  تاثير مکتب حقوق و اقتصاد در حقوق قراردادها/ محبوبه دريجاني، الهه کريمي افشار.- کانون. ۱۳۹۳، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۵۱ و ۱۵۲، فروردين و ارديبهشت: ص ۹۳-۱۱۴.

  ۱۲۳۹۷

  پرسش و پاسخ (۱۱)/ محمدرضا عظيميان.- کانون. ۱۳۹۳، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۵۱ و ۱۵۲، فروردين و ارديبهشت: ص ۱۱۵-۱۱۶.

  ۱۲۳۹۸

  تحليل شناسنامه المثني با توجه به رويه قضايي/ عباس ميرشکاري.- کانون. ۱۳۹۳، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۵۱ و ۱۵۲، فروردين و ارديبهشت: ص ۱۱۷-۱۳۳.

  ۱۲۳۹۹

  نظم حقوقي از منظر قانون اساسي/ سيدمحسن پنجتني.- کانون. ۱۳۹۳، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۵۱ و ۱۵۲، فروردين و ارديبهشت: ص ۱۳۵-۱۴۳.

  ۱۲۴۰۰

  سياست تقنيني ايران در زمينه اعتبار اسناد رسمي (مقايسه قبل و بعد از انقلاب)/ محمد عظيميان.- کانون. ۱۳۹۳، سال پنجاه و ششم، دوره دوم، شماره ۱۵۱ و ۱۵۲، فروردين و ارديبهشت: ص ۱۴۵-۱۶۰.

  ۱۲۴۰۳

  تعذر اجراي قرارداد در کنوانسيون بيع بين المللي کالا مصوب ۱۹۸۰/ حميدرضا صالحي، نرگس باقري مطلق، ابراهيم تقي زاده.- عدالت آراء. ۹۳-۱۳۹۲، سال نهم و دهم، شماره ۲۲-۱۹: ص ۷-۲۹.

  ۱۲۴۰۴

  بازنگري وجه اثباتي بينه، همراه تحليل نظريه تعميم ادله اثبات دعوا/ رامين پورسعيد، مهناز کشاورز پاک سرشت.- عدالت آراء. ۹۳-۱۳۹۲، سال نهم و دهم، شماره ۲۲-۱۹: ص ۳۱-۵۲.

  ۱۲۴۰۵

  اهليت در تعهدات ناشي از اسناد تجاري (برات، سفته و چک)/ محمد شکري، مرتضي شهبازي نيا.- عدالت آراء. ۹۳-۱۳۹۲، سال نهم و دهم، شماره ۲۲-۱۹: ص ۵۳-۷۲.

  ۱۲۴۰۶

  راه هاي حفظ حقوق طلبکار در صورت اعسار مديون/ ابراهيم صديقي، زهرا نوري توران پشتي.- عدالت آراء. ۹۳-۱۳۹۲، سال نهم و دهم، شماره ۲۲-۱۹: ص ۷۳-۹۳.

  ۱۲۴۰۷

  ضرورت تصويب آيين دادرسي ويژه جرايم مواد مخدر/ حسين مهدي زاده.- عدالت آراء. ۹۳-۱۳۹۲، سال نهم و دهم، شماره ۲۲-۱۹: ص ۹۵-۱۱۹.

  ۱۲۴۰۸

  حق سکوت و تکليف مقامات تعقيب نسبت به آن در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ ابوالحسن شاکري، غلام رضا شيرازي.- عدالت آراء. ۹۳-۱۳۹۲، سال نهم و دهم، شماره ۲۲-۱۹: ص ۱۱۷-۱۳۲.

  ۱۲۴۰۹

  قرارداد پيش فروش ساختمان با نگاهي به قانون ۱۳۸۹/ فتانه فهيمي راوري، مليحه شهدادي.- عدالت آراء. ۹۳-۱۳۹۲، سال نهم و دهم، شماره ۲۲-۱۹: ص ۱۳۳-۱۶۲.

  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28645659
اکنون :
187