جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 185625
  تاریخ انتشار : 12 تیر 1395 11:12
  تعداد بازدید : 1621

  کتاب های فارسی

  کتاب های فارسی

  رکورد

  رده بندي کنگره

  عنوان - پديدآور - وضعيت نشر

  ۲۶۶

  BP ۱۶۹ /۵ /الف۵ق۹ ۱۳۹۳

  قواعد فقه: بخش مدني/ حسن اسکندريان، روشنعلي شکاري.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۳.

  ۱۰۷۰

  HJ ۱۹۱ /ت۲الف۷ ۱۳۸۷

  اقتصاد و ماليه عمومي: کليات، نظريه ها، متن، الگوها، توسعه اقتصادي، رياضيات کاربردي، ماليه عمومي/ تاليف علي اکبر تاجداري.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۸۷.

  ۱۳۹۱

  JZ ۱۳۰۵ /ق۲ن۶ ۱۳۹۱

  نظريه هاي روابط بين الملل: بنيان هاي نظري نظم و رژيم هاي بين المللي/ فرهاد قاسمي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۲.

  ۳۹۵۸

  K ۳۸۵۰ /پ۲س۹ ۱۳۹۴

  سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط در حقوق رقابت.- سيامک پاکباز.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۴۱۱۴

  K ۵۴۰۱ /د۹م۸ ۱۳۹۲

  موارد قانوني شروع به تعقيب کيفري در ايران و انگلستان/ مولف فاطمه دهدارزاده.- تهران: بهنامي، ۱۳۹۲.

  ۵۹۴۰

  K ۲۳۰ /ر۸ت۴ ۱۳۹۵

  ترجمه تحت اللفظي و روان Law texts قسمت قراردادها، جزا و حقوق اساسي/ تاليف محمود رمضاني.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۵.

  ۸۹۰۹

  KMH ۱۶۱۰ /ک۴م۷ ۱۳۹۴

  مقررات انتظامي قضات، دادسرا و دادگاه هاي عالي انتظامات قضات: نظامنامه، وظايف دادسراي انتظامي قضات، وظايف دادگاه عالي انتظامي قضات راجع به قضات و وکلا، ترفيعات قضات، آراي دادگاه عالي انتظامي قضات/ تدوين و تاليف احمد کريم زاده.- تهران: جنگل: جاودانه، ۱۳۹۴.

  ۸۹۱۰

  K ۳۵۷۱ /ن۳ح۷ ۱۳۹۲

  حقوق سازمان هاي بين المللي سازمان جهاني بهداشت (WHo) و حقوق سلامت/ پژوهشگر بهزاد نجفي؛ با نظارت علمي موسسه مطالعات و مشاوره حقوقي وکلاي ايران زمين.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۲.

  ۸۹۱۱

  KF ۳۹۸۹ /چ۸م۲ ۱۳۸۸

  مباني حقوقي ورزشها: مسووليت مدني در ورزش/ والتر تي. جامپيون جونيور؛ مترجم حسين آقائي نيا؛ با ديباچه ناصر کاتوزيان.- تهران: دادگستر، ۱۳۸۸.

  ۸۹۱۲

  HM ۶۲۶ /س۸ج۵ ۱۳۹۰

  جستارهايي درباره ي فهم آدمي و چگونگي تمدني که وي در جامعه ي خود ساخته و خطايي که بر آن رفته/ محمود سلجوقي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۰.

  ۸۹۱۳

  BP ۱۸۳ /۹ /ه۸ک۷

  [توضيح المسائل. شرح]

  کفاية المسائل/ از مصنفات محمدباقر شريف طباطبائي.- مشهد: خراسان(چاپخانه)، - ۱۴۰۵ ق. = ۱۳۶۳.

  ۸۹۱۴

  BP ۱۹۰ /۶۵ /م۳الف۳ ۱۳۶۲

  احتکار/ عباسعلي محمودي.- تهران: بعثت، ۱۳۶۲.

  ۸۹۱۵

  BP ۱۸۳ /۹ /خ۲ر۵ ۱۳۸۲

  [توضيح المسائل. شرح]

  رساله اجوبه الاستفتائات: ترجمه فارسي/ سيد علي خامنه اي؛ [ترجمه احمدرضا حسيني].- تهران: انتشارات بين المللي الهدي، ۱۳۸۲.

  ۸۹۱۶

  BP ۱۸۳ /۹ /الف۳ ۱۳۶3

  [توضيح المسائل. شرح]

  احکام اسلام: منتخب از رساله هاي توضيح المسائل مراجع تقليد شيعه.- [ويرايش؟].- تهران: مجمع علمي اسلامي، ۱۴۰۴ ق. = ۱۳۶۳.

  ۸۹۱۷

  BP ۱۸۳ /۹ /الف۳ ۱۳۶2

  [توضيح المسائل. شرح]

  احکام اسلام: منتخب از رساله هاي توضيح المسائل مراجع تقليد شيعه.- تهران: مجمع علمي اسلامي، ۱۴۰۳ ق. = ۱۳۶۲.

  ۸۹۱۸

  BP ۱۸۳ /۹ /ش۲م۷

  [توضيح المسائل. شرح]

  مفتاح السعادة في احکام العبادة/ محمدعلي الشاه آبادي.

  ۸۹۱۹

  HF ۱۴۱۸ /۵ /آ۷ن۷ ۱۳۹۴

  نقش سازمان ملل متحد در توسعه همکاري هاي اقتصادي/ سيدداوود آقايي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۸۹۲۰

  HD ۲۷۵۵ /۵ /ل۲ح۷ ۱۳۹۳

  حقوق شرکت هاي فراملي/ عرفان لاجوردي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۳.

  ۸۹۲۱

  KMH ۹۶۲ /م۹ح۷ ۱۳۹۰

  حقوق بازار اوراق بهادار ( بخش اختلافات)/ غلامعلي ميرزايي منفرد.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۰.

  ۸۹۲۲

  KMH ۳۷۵۸ /ي۴ق۲ ۱۳۹۰

  [ايران . قوانين و احکام]

  قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در نظم حقوقي کنوني/ محمدرضا يزدانيان.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۰.

  ۸۹۲۳

  KMH ۵۴۰ /الف۵ح۷ ۱۳۹۲

  حقوق کيفري خانواده ( بودها و بايدها)/ مولف ليلاسادات اسدي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۲.

  ۸۹۲۴

  JX ۱۳۹۱ /ع۹ر۹ ۱۳۹۲

  روابط بين الملل و مساله ي تفاوت/ نعيم عنايت الله، ديويد بلاني؛ ترجمه سعيد حاجي ناصري، زانيار ابراهيمي.- تهران: نشر ميزان؛ موسسه مطالعات آمريکا، ۱۳۹۲.

  ۸۹۲۵

  JC ۵۷۱ /ک۴ح۷ ۱۳۹۴

  حقوق شهروندي در اينترنت/ تاليف عباسعلي کدخدايي، اميرساعد وکيل.- تهران: جاودانه: جنگل، ۱۳۹۴.

  ۸۹۲۶

  KMH ۵۰۵ /ذ۲ن۸ ۱۳۹۴

  نگرشي نظري و کاريردي بر مصاديق مهم شروط مورد اختلاف در محاکم عمومي حقوقي با الحاقات و اضافات/ مولف رضا ذاکري.- ويراست ۲.- تهران: جنگل: جاودانه، ۱۳۹۴.

  ۸۹۲۷

  BP ۲۳۱ /ک۵م۹ ۱۳۷۵

  ميزان الملوک و الطوائف و صراط المستقيم في سلوک الخلائف/ سيد جعفر دارابي کشفي؛ به کوشش عبدالوهاب فراتي [براي واحد تدوين انديشه سياسي اسلام مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي].- قم: حوزه علميه قم، دفتر تبليغات اسلامي، مرکز انتشارات، ۱۳۷۵.

  ۸۹۲۸

  BP ۲۷۰ /م۷ف۷

  [صحيفه سجاديه. برگزيده. شرح]

  شرح و تفسير دعاي مکارم الاخلاق/ [ترجمه و تفسير محمدتقي فلسفي].- تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ۱۳۷۲ -.

  ۸۹۳۰

  KZA ۱۱۴۵ /ت۲ح۷ ۱۳۹۵

  حقوق بين الملل درياها/ يوشيفومي تاناکا؛ ترجمه و تحقيق آرمين طلعت؛  با ديباچه سيدقاسم زماني..- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۸۹۳۱

  م KMH ۱۰۵ /ک۲الف۵ 1394

  اسامي وکلاي دادگستري مرکز؛ استانهاي: تهران، سمنان، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، يزد.- تهران: کانون وکلاي دادگستري، ۱۳۹۴.

  ۸۹۳۲

  KMH ۹۲۰ /ص۲ح۷ ۱۳۹۲

  حقوق تجارت براي مديران (قراردادها، تجار و اسناد تجاري)/ امير صادقي نشاط.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۲.

  ۸۹۳۳

  KMH ۵۴۲ /د۲ر۹ ۱۳۹۳

  رياست خانواده در روابط زوجين/ سيدمهدي دادمرزي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۳.

  ۸۹۳۴

  JZ ۱۲۴۲ /ج۸د۴ ۱۳۸۳

  درآمدي بر روابط بين الملل/ رابرت جکسون، گئورک سورنسون؛ ترجمه مهدي ذاکريان، احمد تقي زاده، حسن سعيد کلاهي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۸۹۳۵

  KMH ۵۶ /م۹ش۴ 1391

  شرح آراي شوراي عالي ثبت/ سيدحسن ميرحسيني.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۱.

  ۸۹۳۶

  K ۸۹۱ /ل۲ق۴ ۱۳۹۲

  قراردادهاي صنعتي: قرارداد طراحي، تامين تجهيزات، ساخت مدل Epc /Turnkey با رويکرد تطبيقي ايران و اتحاديه ي بين المللي مهندسان مشاور (فيديک)/ سيدعرفان لاجوردي، علي حيدري.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۲.

  ۸۹۳۷

  BP ۱۸۱ /ت۲ش۴ ۱۳۹۰

  شروط صحيح در فقه اماميه/ نويسنده حسين تاج آبادي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۰.

  ۸۹۳۸

  BP ۱۹۰ /م۸م۲ ۱۳۸۹

  ماهيت قرارداد استصناع در حقوق ايران/ نگارش سعيد منصوري.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۸۹.

  ۸۹۳۹

  KMH ۲۵۲۸ /پ۹ن۶ ۱۳۹۴

  نظام حقوقي نمايندگي مجلس در ايران/ احسان پور محمود، سعيد معافي.- تهران: جنگل: جاودانه، ۱۳۹۴.

  ۸۹۴۰

  KMH ۳۰۵۶ /آ۲۹ ۱۳۹۳

  [ايران . قوانين و احکام]

  مجموعه کامل قوانين و مقررات محشاي اراضي، جنگلها، آب - کشاورزي با آخرين اصلاحات و الحاقات/ تاليف و تدوين غلامرضا حجتي اشرفي.- تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۹۳.

  ۸۹۴۱

  م KMH ۸۶ /۲ /ج۷د۲

  دائرة المعارف حقوق مدني و تجارت/ تاليف محمدجعفر جعفري لنگرودي.- تهران: گنج دانش، ۱۳۸۸ -.

  ۸۹۴۲

  KMH ۴۶۱۰ /خ۲ن۸ ۱۳۹5

  [ايران. قوانين و احکام]

  نکته ها در قانون آيين دادرسي کيفري/ علي خالقي.- ويرايش ۲.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ۱۳۹۵.

  ۸۹۴۳

  KMH ۱۷۱۰ /الف۸۷ ۱۳۹۴

  آيين نگارش دادخواست ها و لوايح تخصصي مدرن: قراردادها، اجاره، آپارتمان/ تدوين و تاليف عباس بشيري...[ و ديگران].- تهران: جاودانه : جنگل، ۱۳۹۴.

  ۸۹۴۴

  KMH ۱۷۱۰ /الف۸۶ ۱۳۹4

  آيين نگارش دادخواست ها و لوايح تخصصي مدرن: دعاوي اسناد تجاري (چک، سفته، اوراق مشارکت تضامني، ضمانت نامه بانکي، گواهي سپرده مدت دار، اسناد مضاربه اي، گشايش اعتبار) پرداخت خسارات قراردادي. مسئوليت مدني و قراردادي. انواع بيمه، ارش، ديه، غرامات. حواله جات، و .../ تدوين و تاليف عباس بشيري...[ و ديگران].- تهران: جاودانه : جنگل، ۱۳۹۴.

  ۸۹۴۵

  KMH ۱۷۱۰ /الف۸۵ ۱۳۹۴

  آيين نگارش دادخواست ها و لوايح تخصصي مدرن: دعاوي ثبت املاک و اسناد، شرکت ها، ثبت علايم، اموال منقول و غيرمنقول، عمليات اجرايي، داوري/ تدوين و تاليف عباس بشيري...[ و ديگران].- تهران: جاودانه: جنگل، ۱۳۹۴.

  ۸۹۴۶

  KMH ۱۷۸۷ /ک۴آ۴ ۱۳94

  آراي دادگاه هاي انتظامي قضات امور حقوقي: آراء دادگاه هاي انتظامي قضات در رابطه با تخلفات در پرونده هاي حقوقي، خانوادگي، مسائل اداري، اخلاقي و رفتاري و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمي دادگستري/ تدوين و تاليف احمد کريم زاده.- تهران: جنگل: جاودانه، ۱۳۹۴.

  ۸۹۴۷

  KMH ۱۵۷۲ /ج۸س۹ ۱۳۹۰

  سياست جنايي مشارکتي/ عليرضا جمشيدي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۰.

  ۸۹۴۸

  K ۱۰۳۰ /الف۸م۶ ۱۳۹۴

  مطالعه تطبيقي روش هاي تعيين ثمن/ تاليف عيسي اميني.- تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۴.

  ۸۹۴۹

  BP ۱۵۹ /۸ /ح۹ت۴ ۱۴۲۰

  ترجمه اصول الاستنباط/ تاليف علي نقي حيدري؛ مترجمان عباس زراعت، حميد مسجد سرائي.- فيض، ق. ۱۴۲۰.

  ۸۹۵۰

  JZ ۵۵۱۱ /۲ /ک۹ک۹

  کنفرانس جهاني صلح بر اساس حکومت قانون در آتن/ کانون وکلاء دادگستري.- تهران: کانون وکلاي دادگستري.

  ۸۹۵۱

  HF ۵۶۶۷ /الف۹ر۲ ۱۳۴۲

  راهنماي مميزي درخواستهاي مربوط به هزينه هاي سازمانهاي دولتي/ [اداره کل تطبيق اسناد و تعهدات وزارت دارائي].- تهران: سازمان مستقل چاپخانه دولتي ايران، ۱۳۴۲.

  ۸۹۵۲

  BP ۱۸۳ /۹ /ح۸۹۸ر۵ ۱۳۴۵

  [توضيح المسائل. شرح]

  رساله شريف منهاج الناسکين(فارسي)/ مطابق فتاوي سيد محسن طباطبائي حکيم.- نجف: نعمان (چاپخانه)، ۱۳۸۶ ق. = ۱۳۴۵.

  ۸۹۵۳

  JQ ۱۷۸۶ /الف۲ح۷ ۱۳۳۱

  حقايقي درباره سازمان برنامه و موسسات تابعه/ نشريه اتحاديه کارمندان سازمان برنامه و موسسات تابعه.- تهران: اتحاديه کارمندان سازمان برنامه و موسسات تابعه، ۱۳۳۱.

  ۸۹۵۴

  HD ۳۵۳۲ /ن۸

  نمونه اساسنامه شرکت تعاوني مسکن.

  ۸۹۵۵

  BP ۱۶۷ /ب۳ ۱۳۴۱

  بحثي درباره مرجعيت و روحانيت/ نوشته علامه طباطبائي ... [و ديگران].- تهران: شرکت سهامي انتشار، ۱۳۴۱.

  ۸۹۵۶

  HJ ۲۳۴۹ /ش۹چ۸ ۱۳۵۴

  چگونه يک گزارش مالي را بخوانيم/ از نشريات دبيرخانه شوراي بورس و هيئت پذيرش اوراق بهادار.- تهران: شوراي بورس و هيأت پذيرش اوراق بهادار،دبيرخانه، ۱۳۵۴.

  ۸۹۵۷

  HD ۷۰۹۱ /ب۴ ۱۳۳۱

  براي يک تامين اجتماعي واقعي: بسوي کنفرانس بين المللي دفاع توسعه و بهبود بيمه اجتماعي و تامين اجتماعي: طرح برنامه اي که در ۲۰ خرداد ۱۳۳۱ مورد تصويب کميته تدارک کنفرانس قرار گرفته است.- تهران: نويد آزادي، ۱۳۳۱.

  ۸۹۵۸

  DK ۲۸۲ /خ۴الف۹

  اوضاع کنوني بين المللي و سياست خارجي اتحاد شوروي: گزارش در دوره اجلاسيه شوراي عالي اتحاد شوروي در تاريخ ۱۲ دسامبر سال ۱۹۶۲/ ن. س. خروشچف.- تهران: روسيه شوروي، سفارت  (ايران) ، اداره مطبوعات.

  ۸۹۵۹

  DSR ۱۳۲ /ن۸پ۹ ۱۳۷۰

  پنجمين نمايشگاه اسناد قديمي وزارت امور خارجه: [اسناد مناطق شمالي ايران و درياي خزر در دو جنگ جهاني]./ دفتر مطالعات سياسي و بين المللي.- تهران: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، واحد نشر اسناد، ۱۳۷۰.

  ۸۹۶۰

  BP ۲۷۲ /۸ /خ۴ش۴ ۱۳۲۳

  محو الموهوم/ تاليف شريعت سنگلجي.- ۱۳۲۳: تابان (چاپخانه)، ۱۳۲۳.

  ۸۹۶۱

  DSR ۱۵۰۴ /پ۲ط۴ ۱۳۴۷

  طرحي درباره اصلاحات ارضي/ ب - پارسا.- ۱۳۴۷.

  ۸۹۶۲

  DSR ۱۴۵۹ /م۵الف۲ ۱۳۱۱

  ابطال الباطل، يا، رد قرارداد رئيس الوزراء ايران با دولت انگليس و بيانيه ايشان که در تاريخ سيزدهم ذيقعده الحرام ۱۳۳۷ منتشر کرده اند/ [عبدالله مستوفي].- اصفهان: روزنامه اخگر، ۱۳۱۱.

  ۸۹۶۳

  BP ۶۶ /۹ /ل۵ ۱۳۶۲

  لسان التنزيل: زبان قرآن تاليف قرن چهارم و پنجم هجري؛ بانضمام فرهنگ لغات/ به اهتمام مهدي محقق.- تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالي، مرکز انتشارات علمي و فرهنگي، ۱۳۶۲.

  ۸۹۶۴

  KMH ۱۳۲۴ /ش۹ق۲ ۱۳۹۴

  قاعده خطر و تفاوت تحقق مسووليت کارفرما با ديگر قواعد مسووليت مدني/ مولف علي شيخياني.- تهران: جنگل: جاودانه، ۱۳۹۴.

  ۸۹۶۵

  KJC ۵۴۵۶ /ف۲د۲ ۱۳93

  دادگاه هاي قانون اساسي الگوي اروپايي دادرسي اساسي/ لويي فاورو؛ برگردان علي اکبر گنجي ازندرياني.- ويرايش ۲.- تهران: جنگل: جاودانه، ۱۳۹۳.

  ۸۹۶۶

  KMH ۲۸۱۰ /ف۲ج۲ ۱۳۹۴

  جايگاه و نقش رويه قضايي ديوان عدالت اداري در حقوق اداري/ تاليف ثريا فاطمي؛ با مقدمه و زير نظر محمد جلالي؛ زير نظر معاونت آموزش، پژوهش و پيشگيري ديوان عدالت اداري.- تهران: جنگل: جاودانه، ۱۳۹۴.

  ۸۹۶۷

  K ۵۰۶۶ /ح۵ن۶ ۱۳۹۳

  نظريه عمومي قصد جنايي/ محمود نجيب حسني؛ ترجمه سيدعلي عباس نياي زارع.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۳.

  ۸۹۶۸

  KMH ۱۸۰۲ /ب۲م۳ ۱۳۹۴

  [ايران. قوانين و احکام]

  مجموعه نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه از سال ۱۳۸۹ تا کنون/ سيدمحمدرسول باختر.- تهران: جاودانه : جنگل، ۱۳۹۴.

  ۸۹۶۹

  KZ ۶۳۱۰ /ذ۲ر۲ ۱۳۹۵

  راهنماي ديوان کيفري بين المللي/ محمدهادي ذاکرحسين.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهردانش، ۱۳۹۵.

  ۸۹۷۰

  DSR ۱۰۲۹ /ر۵ج۲ ۱۳۶۲

  جامع التواريخ/ تاليف رشيدالدين فضل الله الوزير ابن عمادالدوله ابي الخيربن موفق الدوله علي؛ بکوشش بهمن کريمي.- تهران: اقبال، ۱۳۶۲.

  ۸۹۷۱

  BP ۱۸۳ /۹ /ق۴۹ر۵ ۱۳۳۹

  رساله شريفه هداية الانام/ مطابق است با فتاواي سيد ابوالحسن القزويني المجتهد.- قزوين: کتابفروشي اخوان ماني؛ تهران: کتابفروشي اسلام، - ۱۳۳۹.

  ۸۹۷۲

  BP ۸۳ /۱ /ش۴ت۸ 1330

  تلخيص البيان عن مجازات القران/ [شريف رضي]؛ ترجمه محمدباقر سبزواري.- تهران، ۱۳۳۰.

  ۸۹۷۳

  BP ۹۴ /۵ /الف۲ت۷

  تفسير ابوالفتوح رازي/ ابوالفتوح رازي.- تهران، ۱۳۲۴ - ۱۳۱۵.

  ۸۹۷۴

  BP ۹۸ /الف۵ک۸ ۱۳۴۶

  کلمة عليا/ اختيار و بيان مراد و ترجمه و تفسير آيات بينات از احسان الله علي استخري.- تهران: نشريه دربار شاهنشاهي، ۱۳۴۶.

  ۸۹۷۵

  BP ۱۳۵ /م۳م۳ ۱۲۹۵

  محن الابرار: ترجمه مقتل بحارالانوار/ تاليف علامه مجلسي؛ مترجم ابن عبدالله محمدحسن العاصي.- تهران: شرکت سهامي چاپ و انتشارات کتب ايران: نشر علمي، ۱۲۹۵.

  ۸۹۷۶

  KMH ۱۵۳ /۷ /الف۹م۳ ۱۳۶۸

  [ايران. قوانين و احکام]

  مجموعه قوانين و مقررات مربوط به شهداء، مفقودين، اسرا و چابازان انقلاب اسلامي و جنک تحميلي از تاريخ ۵۷/۱۱/۲۲ الي ۶۸/۷/۲۲/ اداره کل قوانين و مقررات کشور.- تهران: رياست جمهوري، اداره کل قوانين و مقررات کشور، ۱۳۶۸.

  ۸۹۷۷

  DSR ۱۵۳۴ /ع۸م۲

  متن مدافعات آقاي عميدي نوري: وکيل مدافع تيمسار سرتيپ نويسي/ عميدي نوري، [هاشميان].- تهران: صبح امروز (چاپخانه).

  ۸۹۷۸

  م BP ۹۴ /۵ /الف۲۹ت۷ ۱۳۲۰

  تفسير ابوالفتوح رازي/ بتصحيح و حواشي مهدي الهي قمشه اي.- تهران: علمي، ۱۳۲۰.

  ۸۹۷۹

  BP ۹۸ /س۲م۸ ۱۳۶۰

  منشور جاويد قرآن/ نگارش جعفر سبحاني.- اصفهان: کتابخانه اميرالمومنين (ع)، ۱۳۶۰.

  ۸۹۸۰

  BP ۹۸ /م۳ت۷ ۱۳۶۴

  تفسير المحقق لمولفه المحقق/ از محمدباقر محقق.- تهران: انتشارات اسلامي، -  ۱۳۶۴.

  ۸۹۸۱

  BP ۹۳ /ط۲ت۳

  [جامع البيان في تفسيرالقرآن. فارسي]

  ترجمه تفسير طبري: فراهم آمده در زمان سلطنت منصوربن نوح ساماني، ۳۵۰ تا ۳۶۵ هجري/ [تاليف محمدبن جرير طبري]؛ بتصحيح و اهتمام حبيب يغمائي.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۴۴ - ۱۳۳۹.

  ۸۹۸۲

  BP ۱۴ /ث۷ت۴ ۱۳۵۶

  ترجمه الغارات/ تاليف ابواسحاق ابراهيم بن محمد ثقفي کوفي؛ بقلم محمدباقر کمره اي.- تهران: فرهنگ اسلام، ۱۳۵۶.

  ۸۹۸۳

  BP ۹۴ /۵ /الف۲ت۷ ۱۳۵۲

  تفسير روح الجنان و روح الجنان/ تصنيف ابوالفتوح رازي؛ تصحيح و حواشي ابوالحسن شعراني، بتصحيح علي اکبر غفاري.- تهران: اسلاميه، ۱۳۵۲.

  ۸۹۸۴

  KMH ۲۷۲۰ /ح۲ح۷ ۱۳۹۴

  حقوق اداري/ مولف محمدکاظم حبيب زاده.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۴.

  ۸۹۸۵

  KMH ۵۶ /م۹م۳ ۱۳۹۴

  محشي مجموعه قوانين و مقررات ثبت احوال و اسناد سجلي/ عليرضا ميرزايي.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۴.

  ۸۹۸۶

  KMH ۹۲۰ /م۹م۳ ۱۳۹۳

  [ايران . قوانين و احکام]

  محشي قانون تجارت/ تاليف عليرضا ميرزايي.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۳.

  ۸۹۸۷

  KMH ۳۹۴۸ /م۹م۳ ۱۳۹۲

  [ايران. قوانين و احکام]

  محشي قوانين و مقررات مربوط به تعزيرات حکومتي/ عليرضا ميرزايي.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۲.

  ۸۹۸۸

  K ۱۰۱۱ /ز۲ح۷ ۱۳۹۳

  حقوق نمايندگي تجاري/ نگارش زهرا زبرجد.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۳.

  ۸۹۸۹

  KMH ۱۱۰۴ /م۹ن۶ ۱۳۹۲

  نظام حقوقي اجاره به شرط تمليک/ تاليف عليرضا ميرزايي.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۲.

  ۸۹۹۰

  K ۱۴۰۱ /ع۸س۹ ۱۳۹۴

  سوء استفاده از حق در گستره ي مالکيت هاي فکري/ مولفان داريوش عليخاني کوشکک، سعيده قاسمي پور.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۴.

  ۸۹۹۱

  KMH ۳۰۵۶ /م۹م۴ ۱۳۹3

  مراجع تشخيص اراضي موات: نحوه رسيدگي و اعتراض/ تاليف عليرضا ميرزايي.- تهران: بهنامي، ۱۳۹۳.

  ۸۹۹۲

  K ۷۰۴۰ /ر۸ن۸ ۱۳۹۱

  نکات مهم و کليدي نموداري حقوق بين الملل خصوصي (۲ و ۱ ) همراه با نظرات اداره حقوقي قوه قضائيه، طبقه بندي نکات مطروحه در آزمون سراسري و آزاد، سوالات دانشگاههاي سراسري و آزاد/ تاليف محمود رمضاني.- ويرايش ۲.- تهران: بهنامي، ۱۳۹۱.

  ۸۹۹۳

  BP ۱۵۹ /۸ /ف۴الف۶ ۱۳۹۴

  اصول فقه نموداري: براساس اصول فقه عمومي و مباني استنباط حقوق اسلامي  همراه با سوالات آموزشي و درسي ويژه دانشجويان و دانشگاهيان/ نويسنده حميد فرجي.- تهران: بهنامي، ۱۳۹۴.

  ۸۹۹۴

  K ۲۴۰۰ /م۶ج۴ ۱۳۹۴

  جرح داور در داوري تجاري بين المللي (با نگاهي به تکنيک هاي تاخيري)/ حامد معصومي.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۴.

  ۸۹۹۵

  KD ۶۵۸ /ر۸ت۴ ۱۳۹۰

  ترجمه تحت اللفظي و روان Law made simple حقوق قراردادها/ تاليف محمود رمضاني.- تهران: بهنامي، ۱۳۹۰.

  ۸۹۹۶

  PN ۴۸۲۳ /ر۵ ۱۳۹۵

  رسانه، جنگ و حقوق بين الملل/ نويسندگان ايزابل دوسترهوف...[ و ديگران]؛ زير نظر و با ديباچه حسين شريفي طرازکوهي، پوريا عسکري؛ مترجمان علي گرشاسبي...[ و ديگران].- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۵.

  ۸۹۹۷

  JZ ۵۳۳۱ /ق۲ن۶ ۱۳۹۴

  نظريه هاي روابط بين الملل و مطالعات منطقه اي/ فرهاد قاسمي.- تهران: نشر ميزان، ۱۳۹۴.

  ۸۹۹۸

  KMH ۲۷۶۴ /س۷ن۷ ۱۳۹۴

  نقش ديوان عدالت اداري در صيانت از قانون اساسي در گستره مقررات دولتي/ نگارش حميده سعيدي روشن؛ با مقدمه و زيرنظر  محمد جلالي؛ معاونت آموزش، پژوهش و پيشگيري ديوان عدالت اداري.- تهران: جنگل: جاودانه، ۱۳۹۴.

  ۸۹۹۹

  K ۸۴۰ /ف۸ب۴ ۱۳۹۳

  بررسي تحليلي ساختار قرارداد B.O.T/ مولف آزاد فلاحي؛ با ديباچه علي انصاري.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۳.

  ۹۰۰۰

  BP ۹۹ /۶ /د۲آ۹ ۱۳۹۴

  آيات الاحکام در نظم حقوقي کنوني (مدني، کيفري، خانواده، مسئوليت مدني و مسئوليت کيفري)/ مولف حسين داريزين.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۴.

  ۹۰۰۱

  HV ۶۷۷۳ /ع۲ج۹ ۱۳۸۷

  جنگ نرم (۳) (نبرد در عصر اطلاعات)/ گردآوري و تدوين علي عبداله خاني؛ نظارت و اجرا موسسه فرهنگي و مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران -  معلونت پژوهشي.- تهران: ابرار معاصر تهران، ۱۳۸۷.

  ۹۰۰۲

  KMH ۴۲۸۶ /ح۷ب۴ ۱۳۹۳

  بررسي و تحليل سياست جنايي ايران در حقوق کيفري اقتصادي/ عباس حق پناهان.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۳.

  ۹۰۰۳

  KMH ۲۹۳۷ /م۹م۳ ۱۳۹۲

  [ايران . قوانين و احکام]

  محشي قوانين و مقررات شهرداري مسکن و شهرسازي (شوراهاي اسلامي- شهرداري- اصناف- فضاي سبز ساختمان- اراضي و املاک)/ عليرضا ميرزايي.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۹۲.

  کتاب های فارسی قواعد فقه اقتصاد و ماليه عمومي نظريه هاي روابط بين الملل سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط در حقوق رقابت حقوق سازمان هاي بين المللي مباني حقوقي ورزشها احتکار حقوق شرکت هاي فراملي قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح حقوق شهروندي در اينترنت حقوق بين الملل درياها حقوق تجارت براي مديران ​نکته ها در قانون آيين دادرسي کيفري نمونه اساسنامه شرکت تعاوني مسکن راهنماي ديوان کيفري بين المللي کتاب های فارسی کتاب های فارسی حقوقی کتاب های حقوقی شهر دانش
  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28594461
اکنون :
151