جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 185599
  تاریخ انتشار : 12 تیر 1395 10:9
  تعداد بازدید : 998

  تازه های کتاب های فارسی فروردین 95

  تازه های کتاب های فارسی فروردین 95

  رکورد

  رده بندي کنگره

  عنوان - پديدآور - وضعيت نشر

  ۸۲۱۱

  HG ۲۲۱ /ق۲پ۹ ۱۳۶۸

  پول و تورم/ فرخ قبادي، فريبرز رئيس دانا.- تهران: پيشبرد، پاپيروس، ۱۳۶۸.

  ۸۲۱۲

  HG ۳۸۱ /م۵س۹ ۱۳۴۸

  سيستم پولي بين المللي/ تاليف سيدمحمد مشکوة.- تهران، ۱۳۴۸.

  ۸۲۱۳

  HG ۲۲۹ /س۹ت۹ ۱۳۵۷

  تورم، دلار و طلا/ پل سويزي، هاري مگ داف؛ ترجمه سهراب بهداد، رضا فرخنده.- تهران: روزبهان، ۱۳۵۷.

  ۸۲۱۴

  HG ۲۲۱ /ز۹پ۹ ۱۳۴۶

  پول و بانک/ تاليف منوچهر زندي حقيقي.- تهران: آذر، ۱۳۴۶.

  ۸۲۱۵

  م Z ۶۴۵۱ /ع۲ف۹ 1370

  فهرست تحليلي مقالات حقوقي/ تهيه و تاليف زهرا عالمي.- [تهران]: دانشگاه شهيد بهشتي، مرکز چاپ و انتشارات، ۱۳۷۰.

  ۸۲۱۶

  KMH ۱۰۲۷ /م۳ح۷ ۱۳83

  حقوق زيان ديدگان و بيمه مسووليت مدني/ تاليف جانعلي محمود صالحي.- ويرايش ۲.- تهران: دانشگاه تهران، دانشکده مديريت، ۱۳۸۳.

  ۸۲۲۲

  BP ۵۵ /۲ /و۸ن۷ ۱۳۹۲

  نقش شيعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ايران/ علي اکبر ولايتي.- ويرايش ۲.- تهران: اميرکبير، ۱۳۹۲.

  ۸۲۲۳

  DSR ۱۶۰۴ /و۸ت۲ ۱۳۸0

  تاريخ سياسي جنگ تحميلي عراق بر جمهوري اسلامي ايران/ علي اکبر ولايتي.- تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ۱۳۸۰.

  ۸۲۲۴

  DS ۱۲۵ /و۸ج۸ ۱۳۸۶

  جمهوري اسلامي ايران و تحولات فلسطين (۱۳۸۵ - ۱۳۵۷/ ۲۰۰۶ - ۱۹۷۹)/ علي اکبر ولايتي؛ [به سفارش] مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسي.- تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، ۱۳۸۶.

  ۸۲۲۵

  DSR ۱۰۹ /و۸ت۲

  تاريخ کهن و معاصر ايران زمين/ علي اکبر ولايتي.- تهران: اميرکبير.

  ۸۲۲۶

  KMH ۸۳۹ /خ۸م۵ ۱۳۹۴

  مسئوليت مدني شرکت هاي نفتي دولتي در حقوق ايران با نگاهي به حقوق فرانسه/ تاليف روح اله خلجي.- تهران: مجد، ۱۳۹۴.

  ۸۲۲۷

  BP ۱۵۸ /ف۹الف۶ ۱۳۹۴

  اصول فقه به زبان ساده ويژه دوره کارشناسي دانشگاه ها/ عزيزاله فهيمي.- تهران: خرسندي، ۱۳۹۴.

  ۸۲۲۸

  HG ۳۹۶۹ /۲ /ف۴الف۴ ۱۳۶۸

  ارزيابي سياست ارزي در ايران/ علي فرهندي.- تهران: دانشگاه تهران، معاونت پژوهشي، ۱۳۶۸.

  ۸۲۲۹

  HG ۳۸۵۱ /الف۴ ۱۳۶۲

  ارز و عمليات بازار پولي/ مرکز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي، موسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه.- تهران: موسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه، ۱۳۶۲.

  ۸۲۳۰

  HG ۳۸۲۱ /م۵الف۴ ۱۳۴7

  ارز/ تاليف سيدمحمد مشکوه.- تهران، ۱۳۴۷.

  ۸۲۳۱

  HG ۳۸۸۱ /ت۷م۲ ۱۳۶۶

  ماليه بين الملل: روابط پولي بين المللي/ مهدي تقوي.- تهران: پيشبرد، ۱۳۶۶.

  ۸۲۳۲

  HG ۳۸۸۱ /ب۲ ۱۳۵۳

  بانکداري بين المللي/ ترجمه غلامحسين معنوي.- تهران: موسسه علوم بانکي ايران، ۱۳۵۳.

  ۸۲۳۳

  HG ۳۹۶۹ /۲ /ف۴س۹ ۱۳۵۱

  سير تحول مقررات ارزي در ايران و تراز پرداختهاي آن/ نوشته غلامرضا فرزانه پور.- تهران: مدرسه عالي بازرگاني، ۱۳۵۱.

  ۸۲۳۴

  HG ۳۹۶۹ /۲ /ر۷الف۴ ۱۳۷۲

  ارز از چندنرخي تا تک نرخي/ تهيه کنندگان محمدرضا رفعتي، علي عسگري و نادر مهرگان.- ويرايش ۲.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۱۳۷۲.

  ۸۲۳۵

  HG ۳۸۸۱ /م۸ف۷ ۱۳۶۸

  فعاليتهاي بانکي بين المللي/ برونو موشتو، آندره پلانيول؛ ترجمه شيرين هشترودي.- تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، ۱۳۶۸.

  ۸۲۳۶

  HG ۳۸۸۱ /ع۹ح۹ ۱۳۷۲

  حواله هاي بانکي بين المللي و قانون نمونه يونسيترال (کميسيون حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل متحد)/ تاليف حسين عنايت.- تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۷۲.

  ۸۲۳۷

  HG ۳۸۸۱ /۵ /ص۹ت۴

  ترجمه اساسنامه صندوق بين المللي پول با اصلاحات انجام شده در سالهاي ۲۵۲۸ و  ۲۵۳۵/ بانک مرکزي ايران اداره روابط و مطالعات بين المللي.- بانک مرکزي ايران.

  ۸۲۳۸

  HG ۱۵۸۶ /م۳ب۲ ۱۳۵۰

  بانک و عمليات بانکي/ تاليف ولي الله محمدي.- [ويرايش ۲؟].- تهران: موسسه عالي حسابداري، ۱۳۵۰.

  ۸۲۳۹

  HG ۲۲۱ /الف۵م۲ ۱۳۵۰

  مبادي پول و بانکداري/ تاليف هارلن ام. اسميث؛ ترجمه و حواشي نصرالله وقار.- تهران: موسسه علوم بانکي ايران، ۱۳۵۰.

  ۸۲۴۰

  HG ۱۶۰۷ /ب۲م۵ ۱۳۵۵

  بانک/ تاليف سيدمحمد مشکوه.- تهران: مدرسه عالي بازرگاني، ۲۵۳۵ = ۱۳۵۵.

  ۸۲۴۱

  HG ۲۵۵۹ /ن۲س۹ ۱۳۴۵

  سيستم فدرال رزرو " بانک مرکزي " در ايالات متحده امريکاي شمالي/ نوشته عزيز نبوي.- تهران: موسسه عالي حسابداري، ۱۳۴۵.

  ۸۲۴۲

  HG ۲۴۹۱ /ن۴ب۲ ۱۳۵۳

  بانکداري تجاري در اقتصاد/ تاليف پال اس. ندلر؛ ترجمه و با حواشي نصرالله وقار.- تهران: موسسه علوم بانکي ايران، ۱۳۵۳.

  ۸۲۴۳

  HG ۲۰۴۱ /ت۷ ۱۳۵۱

  تعاونيهاي رايف ايزن در اطريش.- تهران: وزارت تعاون و امور روستاها، سازمان مرکزي تعاون کشور، ۱۳۵۱.

  ۸۲۴۴

  HG ۲۰۳۹ /ت۷ ۱۳۵۱

  تعاونيهاي اعتبار در اطريش.- تهران: وزارت تعاون و امور روستاها، سازمان مرکزي تعاون کشور، ۱۳۵۱.

  ۸۲۴۵

  HG ۲۰۳۹ /م۹ب۲ ۱۳۴۹

  بانکهاي اقساطي تعاوني/ [Hans Joachim Monnich].- تهران: وزارت تعاون و امور روستاها، سازمان مرکزي تعاون کشور، ۱۳۴۹.

  ۸۲۴۶

  HG ۲۰۴۱ /گ۹الف۶ ۱۳۴۸

  اعتبار تعاوني براي توليدکنندگان و مصرف کنندگان/ [Sheila Gorst].- تهران: وزارت تعاون و امور روستاها، سازمان مرکزي تعاون کشور، ۱۳۴۸.

  ۸۲۴۷

  HG ۱۵۵۱ /ب۹ب۲ ۱۳۴۳

  بانکداري علمي/ عبدالحسين بهنيا.- تهران: کتابخانه ابن سينا، ۱۳۴۳.

  ۸۲۴۸

  HG ۳۲۷۰ /۲ /م۹ب۲

  بانک مرکزي ايران و بررسي عوامل موجد آن/ غلامعلي مهرآسا.- تهران: شرکت سهامي افست، ۱۳۴۹.

  ۸۲۴۹

  HG ۱۵۸۶ /م۲پ۹ ۱۳۶۷

  پول و بانک: از نظريه تا سياست گذاري/ تاليف علي ماجدي، حسن گلريز.- تهران: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران،مرکز آموزش بانکداري، ۱۳۶۷.

  ۸۲۵۰

  HG ۳۲۷۰ /۲ /م۳س۲ ۱۳۴۵

  سازمان بانکي ايران/ تاليف ولي الله محمدي.- تهران: موسسه عالي حسابداري، ۱۳۴۵.

  ۸۲۵۱

  BP ۱۸۲ /۳ /م۳ش۴

  [تبصره المتعلمين .شرح]

  شرح تبصره علامه حلي ره/ علي محمدي.- قم: دار الفکر، - ۱۳۷۱.

  ۸۲۵۲

  HG ۳۸۸۱ /د۹س۳ ۱۳۴۷

  سخني کوتاه پيرامون ماليه بين المللي/ سيد محمد مشکوه.- تهران: دانشگاه تهران (چاپخانه)، ۱۳۴۷.

  ۸۲۵۳

  HG ۴۰۲۶ /م۶م۴ ۱۳۵۴

  مديريت مالي/ عليرضا مصطفوي مقدم.- تهران: مدرسه عالي بازرگاني، ۱۳۵۴.

  ۸۲۵۴

  HG ۴۰۲۸ /گ۸ت۳ ۱۳۴۷

  تحويلداري بانک/ تاليف محمدتقي گلچيني.- تهران: اميرکبير، ۱۳۴۷.

  ۸۲۵۵

  HD ۴۰۲۷ /۷ /ت۷ر۹ ۱۳۴۸

  روشهاي نوين اقتصادي و مالي در خرده فروشي/ نگارش محمد تقوي.- تهران: سازمان مشاوره اقتصادي و مالي هارود، ۱۳۴۸.

  ۸۲۵۶

  HG ۴۰۲۶ /و۵م۴ ۱۳۶۳

  مديريت مالي/ نوشته وستون، بريگام؛ ترجمه حسين عبده تبريزي، پرويز مشيرزاده مويدي.- تهران: آگاه، ۱۳۶۳.

  ۸۲۵۷

  HG ۴۳۰۹ /د۹ ۱۳۶۳

  ديکتاتوري کارتلها/ ترجمه و اقتباس همايون الهي.- تهران: اميرکبير، ۱۳۶۳.

  ۸۲۵۸

  HG ۴۲۳۵ /۷ /و۳س۹ ۱۳۵۵

  سياست مالي: اصول سياست مالي براي رشد اقتصادي ايران/ تاليف حسين وحيدي.- تهران: مدرسه عالي بازرگاني، ۱۳۵۵.

  ۸۲۵۹

  HG ۴۰۶۱ /و۸ت۹ ۱۳۵۴

  تهيه سرمايه و اداره امور مالي موسسات تجاري/ تاليف ولدن ولفلينگ؛ ترجمه علي رشيدي.- تهران: موسسه علوم بانکي ايران، ۱۳۵۴.

  ۸۲۶۰

  HD ۷۵ /ن۶ن۷ ۱۳۴۸

  نقش سرمايه گذاري در توسعه اقتصادي/ نگارش اسدالله نصر اصفهاني.- تهران: فرخي، ۱۳۴۸.

  ۸۲۶۱

  HG ۵۷۲۰ /۲ /ب۸ب۹ ۱۳۷۱

  بورس اوراق بهادار و آثار آن بر اقتصاد و بازرگاني کشور/ تهيه کننده محمد بلوريان تهراني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، ۱۳۷۱.

  ۸۲۶۲

  HG ۴۵۵۱ /ج۹ب۹ ۱۳۷۴

  بورس اوراق بهادار/ تاليف و ترجمه علي جهانخاني، علي پارسائيان.- تهران: دانشگاه تهران، دانشکده مديريت، ۱۳۷۴.

  ۸۲۶۳

  HG ۴۵۵۱ /ب۴ب۹ ۱۳۵۶

  بورس/ تاليف صادق برزگر.- ۲۵۳۶ =۱۳۵۶.

  ۸۲۶۴

  HG ۴۵۳۸ /ش۹س۴ ۱۳۳۸

  سرمايه گذاري بين المللي/ ضياء شيباني.- تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق، ۱۳۳۸.

  ۸۲۶۵

  HG ۴۵۵۱ /ش۹ب۹ ۱۳۵۶

  بورس اوراق بهادار/ [تهيه کننده] دبيرخانه شوراي بورس و هئيت پذيرش اوراق بهادار.- تهران: شوراي بورس و هئيت پذيرش اوراق بهادار، دبيرخانه، ۲۵۳۶ = ۱۳۵۶.

  ۸۲۶۶

  HG ۸۰۲۷ /ش۹ت۲ ۱۳۵۲

  تاريخچه پيدايش و تحول بيمه/ تاليف احمدعلي شيباني.- تهران: مدرسه عالي بيمه تهران، ۱۳۵۲.

  ۸۲۶۷

  HG ۸۰۵۱ /د۵الف۶

  اصول و کليات بيمه هاي اشخاص/ نوشته هادي دستباز.- تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، مرکز چاپ و انتشارات، - ۱۳۷۲.

  ۸۲۶۸

  BP ۱۹۸ /۶ /ب۹ع۴ ۱۳۷۱

  قرارداد بيمه در حقوق اسلام و ايران/ نوشته توفيق عرفاني.- تهران: کيهان، ۱۳۷۱.

  ۸۲۶۹

  HG ۸۰۵۱ /ج۹ب۹ ۱۳۵۰

  بيمه براي همه و بزبان همه/ نوشته محمدولي جوهريان.- [ويرايش۲].- تهران: شرکت سهامي بيمه ايران، ۱۳۵۰.

  ۸۲۷۰

  HG ۸۰۵۱ /الف۸آ۵ ۱۳۷۷

  آشنايي با بيمه/ تهيه کننده انجمن بيمه گران بريتانيائي؛ مترجم غلامعلي ثبات.- تهران: بيمه مرکزي ايران، ۱۳۷۷.

  ۸۲۷۱

  HG ۸۱۰۲ /س۹ص۹

  صنعت بيمه در دهه انقلاب.- سنديکاي بيمه گران ايران.

  ۸۲۷۲

  HG ۸۰۹۱ /ج۲م۸ ۱۳۴۹

  موسسات بيمه/ تاليف غلامحسين جباري.- تهران: موسسه عالي حسابداري، ۱۳۴۹.

  ۸۲۷۳

  HG ۸۰۵۱ /ش۹ک۸

  کليات علم بيمه/ تاليف احمدعلي شيباني.- زيبا (چاپخانه)، ۱۳۵۳ - ۱۳۵۱.

  ۸۲۷۴

  HG ۸۰۸۳ /ه۹ب۹ ۱۳۵۲

  بيمه اتکائي/ تاليف محمد هوشنگي.- تهران: مدرسه عالي بيمه تهران، ۱۳۵۲.

  ۸۲۷۵

  HG ۸۰۸۳ /ب۹ ۱۳۷۲

  بيمه اتکائي بيمه هاي غير زندگي/ [تاليف گروه کارشناسان شرکت سوئيس ري]؛ ترجمه آيت کريمي.- تهران: بيمه مرکزي ايران، ۱۳۷۲.

  ۸۲۷۶

  HG ۸۰۵۹ /ب۹ ۱۳۴۸

  بيمه تعاوني.- تهران: سازمان مرکزي تعاون کشور، ۱۳۴۸.

  ۸۲۷۷

  HG ۸۷۷۱ /الف۸ب۹ ۱۳۷۸

  بيمه عمر و ساير بيمه هاي اشخاص/ [مولف ژان لوک - اوبر؛ مترجم جانعلي محمود صالحي].- تهران: بيمه مرکزي ايران، ۱۳۷۸.

  ۸۲۷۸

  HG ۸۰۹۱ /ش۹ب۲

  بازاريابي بيمه/ تاليف احمدعلي شيباني.- تهران: مدرسه عالي بيمه تهران.

  ۸۲۷۹

  HD ۹۵۶۰ /۵ /س۴س۲ ۱۳۶۹

  سازمان کشورهاي صادرکننده نفت اوپک و ديدگاههاي آينده/ محمد سرير، مرتضي هاشمي.- تهران: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، ۱۳۶۹.

  ۸۲۸۰

  HG ۹۶۸۵ /پ۹ک۲ ۱۳۵۵

  کارشناسي خسارت آتش سوزي/ تاليف آ. پوپلار؛ ترجمه محمد هوشنگي.- تهران: مدرسه عالي بيمه تهران، ۲۵۳۵ = ۱۳۵۵.

  ۸۲۸۱

  HG ۸۷۸۱ /ک۷ب۹ ۱۳۴۳

  بيمه عمر: اصول و رياضيات/ محمدحسين کعبي نژاديان.- تبريز: بهمن (چاپخانه)، ۱۳۴۳.

  ۸۲۸۲

  HG ۸۷۷۱ /ف۴ب۹ ۱۳۵۴

  بيمه هاي عمر و بازنشستگي/ تاليف منوچهر فرجادي.- تهران: مدرسه عالي بيمه تهران، ۱۳۵۴.

  ۸۲۸۳

  HG ۹۶۸۵ /ي۸ک۲ 1382

  کارشناسي و ارزيابي صدور بيمه و خسارت آتش سوزي/ نوشته سيدمحمد يمني.- تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، ۱۳۸۲.

  ۸۲۸۴

  HG ۹۹۰۳ /ه۹ب۹ ۱۳۶۹

  بيمه حمل و نقل کالا/ تاليف محمد هوشنگي.- تهران: شرکت سهامي بيمه ايران، ۱۳۶۹.

  ۸۲۸۵

  HJ ۱۹۱ /ز۹م۲ ۱۳۴۶

  ماليه عمومي: بودجه و خزانه/ تاليف منوجهر زندي حقيقي.- [ويرايش؟].- تهران: آذر، ۱۳۴۶.

  ۸۲۸۶

  HJ ۱۹۱ /ز۹الف۷ ۱۳۴۵

  اقتصاد ماليه عمومي/ تاليف منوجهر زندي حقيقي.- تهران: آذر، ۱۳۴۵.

  ۸۲۸۷

  HJ ۱۹۱ /ن۴م۲

  ماليه و گمرک/ مولفان مجتبي نراقي، ايرج پازوکي، محمدکاظم ايرواني.- موسسه حساب، - ۱۳۵۳.

  ۸۲۸۸

  HJ ۱۹۱ /م۶ک۲

  کتاب ماليه سال اول دانشکده حقوق تهران/ [درس] مظاهر؛ باهتمام سهراب امينيان.- تهران.

  ۸۲۸۹

  HJ ۱۳۱۸  /ي۸ت۲ ۱۳۴۰

  تاريخ دارائي ايران و گمرکات و انحصارات با ۱۳۴ کليشه در متن و يک نمودار خارج از متن/ بقلم مجيد يکتائي.- ويرايش ۲.- تهران: موسسه چاپ و انتشارات پيروز، ۱۳۴۰.

  ۸۲۹۰

  HJ ۱۹۱ /ج۹ب۴ ۱۳۶۶

  برداشتي از ماليه عمومي جديد/ مولف عبدالله جيروند.- تهران: مولوي، ۱۳۶۶.

  ۸۲۹۱

  HG ۹۹۷۰ /۴ /الف۹ج۷ ۱۳۴۷

  راهنماي بيمه اتومبيل به زبان ساده/ تاليف علي جعفرزاده.- تهران: انتشارات بهنامي، ۱۳۸۳.

  ۸۲۹۲

  HG ۹۹۷۷ /ب۹ت۳ ۱۳۷۲

  تحولات بيمه هاي بازرگاني در ايران: از آغاز تا سال ۱۳۷۰/ تهيه شده در دفتر مطالعات و پژوهشهاي بيمه اي بيمه مرکزي ايران.- تهران: بيمه مرکزي ايران، ۱۳۷۲.

  ۸۲۹۳

  HJ ۱۹۹۸ /ح۵الف۶ ۱۳۳۴

  اصول علم ماليه و قوانين مالي ايران/ تاليف سيدمرتضي حسيني تهراني.- ۱۳۳۴.

  ۸۲۹۴

  HJ ۱۹۹۸ /پ۹م۲ ۱۳۵۵

  [ايران. قوانين و احکام]

  ماليه عمومي ماليات ها و بودجه/ تاليف حسين پيرنيا.- [ويرايش؟].- تهران: امير کبير، ۲۵۳۵ = ۱۳۵۵.

  ۸۲۹۵

  HJ ۱۹۹۸ /پ۹م۲ ۱۳۴۸

  [ايران. قوانين و احکام]

  ماليه عمومي مالياتها و بودجه/ تاليف حسين پيرنيا.- [ويرايش؟].- تهران: کتابخانه ابن سينا، ۱۳۴۸.

  ۸۲۹۶

  HJ ۲۰۰۵ /ص۴م۴ ۱۳۵۴

  مديريت نوين بودجه/ ترجمه و اقتباس حسن صديق.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۵۴.

  ۸۲۹۷

  HJ ۱۹۱ /ز۹م۲ ۱۳۴۲

  ماليه عمومي: بودجه و خزانه/ تاليف منوچهر زندي حقيقي.- تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي و اقتصادي، موسسه علوم اداري و بازرگاني، ۱۳۴۲.

  ۸۲۹۸

  HJ ۲۰۰۵ /الف۷ب۹ ۱۳۵۴

  بودجه/ عليمحمد اقتداري، منوچهر تهراني، مهرداد اتحاد.- تهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداري و مديريت بازرگاني، ۱۳۵۴.

  ۸۲۹۹

  HJ ۲۰۰۵ /ع۸م۲ ۱۳۷۰

  مباني امور مالي و تنظيم بودجه در آموزش و پرورش "رشته علوم تربيتي"/ مولف حسين علوي طبري؛ ويراستار علمي داود مدني؛ طراح آموزش  فاطمه ايران نژاد.- تهران: دانشگاه پيام نور، ۱۳۷۰.

  ۸۳۰۰

  HJ ۲۰۰۹ /ف۴ف۴ ۱۳۸۳

  فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه/ تاليف اسفنديار فرج وند.- [ويرايش۲].- تبريز: فروزش، ۱۳۸۳.

  ۸۳۰۱

  HJ ۲۰۰۵ /و۸ب۹

  بودجه برنامه ريزي و کنترل همه جانبه/ تاليف گلن ولش؛ ترجمه هاشم بهرامي تاش.- تهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداري و مديريت بازرگاني.

  ۸۳۰۲

  HJ ۲۱۵۴ /۴ /آ۷ب۴ ۱۳۶۳

  بررسي مشکلات تهيه لايحه تفريغ بودجه در ايران/ تحقيق و تاليف يحيي آقالو؛ به کوشش جهاد دانشگاهي دانشکده علوم اداري و مديريت بازرگاني دانشگاه تهران.- تهران: جهاد دانشگاهي (دفتر مرکزي)   ، بخش فرهنگي، واحد فوق برنامه، ۱۳۶۳.

  ۸۳۰۳

  HJ ۲۱۵۴ /۴ /الف۳ل۴ ۱۳۴۴

  لزوم اعمال بودجه برنامه اي در ايران/ تاليف محمدعلي احمدي.- تهران: سازمان خانه چاپ، ۱۳۴۴.

  ۸۳۰۴

  HJ ۲۱۵۴ /۴ /ص۴ب۹ ۱۳۵۳

  بودجه ريزي دولتي و نظام بودجه اي ايران/ تاليف فريدون صراف.- ويرايش۲.- تهران: مدرسه عالي بازرگاني، ۱۳۵۳.

  ۸۳۰۵

  HJ ۲۳۵۱ /۴ /ط۸ح۵ ۱۳۴۲

  حسابرسي مالياتي/ تاليف نصرت الله طلائي.- تهران: کتابخانه ابن سينا، ۱۳۴۲.

  ۸۳۰۶

  HG ۹۹۰۳ /الف۲م۳ ۱۳۷۱

  مجموعه شرايط بيمه هاي باربري: کلوزهاي جديد و قديم/ مترجمين غلامحسين جباري، مهرداد خواجه نوري، نادر مظلومي.- تهران: کميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي، ۱۳۷۱.

  ۸۳۰۷

  HG ۲۹۲۰ /۲ /ش۲ب۹ ۱۳۵۰

  بيست و پنج سده ماليات/ نوشته عنايت الله شاپوريان.- تهران: ايران. وزارت دارايي، ۱۳۵۰.

  ۸۳۰۸

  HG ۲۹۲۰ /۲  /الف۳ت۲ ۱۳۵۰

  تاريخ تطور سيستم مالياتي در دوران شاهنشاهي ايران/ تاليف محمدحسين احمدي.- تهران: موسسه عالي حسابداري، ۱۳۵۰.

  ۸۳۰۹

  HJ ۷۰۳۹ /۲ /ف۲س۹ ۱۳۵۴

  سير در قلمرو گمرک ايران: از سيستان تا خوزستان/ نوشته محمد فتحي.- ۱۳۵۴.

  ۸۳۲۴

  HN ۱۷ /۵ /ت۲ج۲ ۱۳۷۴

  جابجايي در قدرت: دانايي و ثروت و خشونت در آستانه قرن بيست و يکم/ الوين تافلر؛ ترجمه شهيندخت خوارزمي.- تهران: نشر سيمرغ، ۱۳۷۴.

  ۸۳۲۵

  HN ۱۷ /۵ /ت۲ش۹ ۱۳۷۶

  شوک آينده/ الوين تافلر؛ ترجمه حشمت الله کامراني؛ با پيشگفتاري از شهيندخت خوارزمي.- تهران: نشر سيمرغ، ۱۳۷۶.

  ۸۳۲۶

  HN ۱۷ /۵ /ت۲ج۹ ۱۳۷۵

  جنگ و ضدجنگ: بقا در آستانه قرن بيست و يکم/ الوين تافلر و هايدي تافلر؛ ترجمه شهيندخت خوارزمي.- تهران: نشر سيمرغ، ۱۳۷۵.

  ۸۳۲۷

  HN ۱۷ /۵ /م۵ب۳ ۱۳۷۵

  بحثي آناتوميکال در جابجايي قدرت آلوين تافلر و تشريحي از شخصيت تافلر/ عبدالحسين مستوفي.- تهران: پروين، ۱۳۷۵.

  ۸۳۲۸

  HN ۱۷ /۵ /ت۲م۸ ۱۳۷۵

  موج سوم/ الوين تافلر؛ ترجمه شهيندخت خوارزمي.- تهران: نشر فاخته، ۱۳۷۵.

  ۸۳۲۹

  HX ۴۰ /الف۲م۷ ۱۳۶۹

  مکاتب سياسي معاصر (نقد و بررسي کمونيسم، فاشيسم، کاپيتاليسم و سوسياليسم)/ ويليام ابنشتاين، ادوين فاگلمان؛ ترجمه حسينعلي نوذري؛ مقدمه محمدحسين بشيريه.- تهران: گستره، ۱۳۶۹.

  ۸۳۳۰

  HM ۲۹۱ /ر۹ج۲ ۱۳۸۰

  جامعه غيرمدني/ مولف سباستين روشه؛ مترجم محمود عباسي.- تهران: انتشارات حقوقي، ۱۳۸۰.

  ۸۳۳۱

  HM ۲۷۱ /ف۴گ۴ ۱۳۵۶

  گريز از آزادي/ اريش فروم؛ ترجمه عزت الله فولادوند.- تهران: اميرکبير، کتابهاي جيبي، ۲۵۳۶ = ۱۳۵۶.

  ۸۳۳۲

  HM ۲۶۱ /س۹الف۷ ۱۳۵۴

  افکار عمومي و اثر آن در زندگي اجتماعي/ آلفرد سووي؛ ترجمه جمال شميراني.- تهران: کتابهاي جيبي، فرانکلين، ۱۳۵۴.

  ۸۳۳۳

  HM ۲۵۸ /ک۲ج۲ ۱۳۷۰

  جامعه شناسي وسائل ارتباط جمعي/ نوشته ژان کازنو؛ ترجمه باقر ساروخاني، منوچهر محسني.- [ويرايش ۲].- تهران: اطلاعات، ۱۳۷۰.

  ۸۳۳۴

  HM ۲۵۱ /الف۵ر۹ ۱۳۷۴

  روان شناسي اجتماعي/ ژان استوتزل؛ ترجمه عليمحمد کاردان.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۷۴.

  ۸۳۳۶

  HM ۲۱۳ /آ۷د۴ ۱۳۷۴

  در خدمت و خيانت روشنفکران/ جلال آل احمد؛ زيرنظر شمس آل احمد.- تهران: فردوس، ۱۳۷۴.

  ۸۳۳۷

  HM ۱۴۱ /ب۲ن۳ ۱۳۷۱

  نخبگان و جامعه/ نوشته تي. بي. باتومور؛ ترجمه عليرضا طيب.- تهران: دانشگاه تهران؛ موسسه انتشارات چاپ، ۱۳۷۱.

  ۸۳۳۸

  HM ۶۰۶ /م۳ج۲ ۱۳۵۳

  جامعه شناسي عمومي/ تاليف منوچهر محسني.- [ويرايش۲].- تهران: طهوري، ۱۳۵۳.

  ۸۳۳۹

  HM ۱۲۰۶ /الف۶ر۹ ۱۳۷۱

  روانشناسي روابط انساني/ نوشته حسين اعرابي (بابک).- حسين اعرابي (بابک)، ۱۳۷۱.

  ۸۳۴۰

  HM ۶۰۶ /د۸د۹ ۱۳۵۳

  ديناميسم تکويني: جامعه شناسي و اجتماع شناسي/ [پل دکامپ]؛ برگردان احد زرفروشان.- تبريز: موسسه انتشاراتي نوبل، ۱۳۵۳.

  ۸۳۴۱

  HM ۱۳۱ /الف۵س۲

  سازمانها: سيستمهاي حقوقي، حقيقي و باز/ دبليو. ريچارد اسکات؛ ترجمه محمدرضا بهرنگي (برنجي).- محمدرضا بهرنگي (برنجي)، - ۱۳۷۳.

  ۸۳۴۲

  HM ۱۰۶ /گ۹ج۲ ۱۳۵۴

  جبرهاي اجتماعي و اختيار يا آزادي انساني/ ژرژ گورويچ؛ ترجمه حسن حبيبي.- تهران: پيام، ۱۳۵۴.

  ۸۳۴۳

  HM ۵۸۵ /و۹د۹ ۱۳۷۲

  ديدگاههاي نوين جامعه شناسي: ديدگاههاي کلاسيک و راديکال (تلخيص)/ نويسندگان وود و شرمن؛ ترجمه و تلخيص مصطفي ازکيا.- تهران: کيهان، ۱۳۷۲.

  ۸۳۴۴

  HM ۳۶ /۵ /ف۴ج۹

  جنگ ها و صلح غيرسياسي: جامعه شناسي/ مولف عيسي فرامرزپور.- تهران: نشر گلفام.

  ۸۳۴۵

  HM ۳۶ /۵ /ب۹پ۹ ۱۳۵۵

  پولمولوژي: جامعه شناسي جنگ/ اثر گستون بوتول؛ ترجمه فريدون سرمد.- تهران: دانشگاه ملي ايران، ۲۵۳۵ = ۱۳۵۵.

  ۸۳۴۶

  HM ۳۶ /۵ /ب۹ت۲ ۱۳۶۴

  تتبعي در ستيزه شناسي/ نويسنده گاستون بوتول؛ مترجم حسن پويان.- تهران: چاپخش، ۱۳۶۴.

  ۸۳۴۷

  HM ۶۰۶ /ت۹ن۶ ۱۳۷۰

  نظريه هاي جامعه شناسي/ تاليف غلام عباس توسلي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ۱۳۷۰.

  ۸۳۴۸

  HM ۶۰۶ /م۳ج۲ ۱۳۷۰

  جامعه شناسي عمومي/ تاليف منوچهر محسني.- [ويرايش۳].- تهران: طهوري، ۱۳۷۰.

  ۸۳۴۹

  HM ۶۰۶ /ر۹م۷

  مقدمه اي بر جامعه شناسي عمومي/ نوشته گي رشه؛ ترجمه هما زنجاني زاده.- مشهد: دانشگاه فردوسي (مشهد)، ۱۳۷۴.

  ۸۳۵۰

  HM ۶۰۶ /ه۴ج۲ ۱۳۶۲

  جامعه شناسي و مددکاري اجتماعي/ براين هراد؛ ترجمه محمدحسين فرجاد، رضا ظروفچيان مقدم.- تهران: بدر، ۱۳۶۲.

  ۸۳۵۱

  HM ۶۰۶ /گ۸الف۶ ۱۳۷۵

  اصول مباني جامعه شناسي/ سياوش گلابي.- [ويرايش۲].- تهران: نشر ميترا، مجيد، ۱۳۷۵.

  ۸۳۵۲

  HQ ۷۴۳ /م۶الف۴ ۱۳۶۲

  ازدواج و طلاق از ديدگاه روانپزشکي/ تهيه و تنظيم از عزالدين معنوي، فربد فدايي.- تهران: چهر، ۱۳۶۲.

  ۸۳۵۳

  HN ۶۵۹ /م۶س۲ ۱۳۷۲

  ساختار اجتماعي لبنان و آثار آن/ تاليف مصطفي معيني آراني.- تهران: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، ۱۳۷۲.

  ۸۳۵۴

  HQ ۷۷۳ /۶ /ب۲ن۸ ۱۳۶۹

  نگرشي بر پديده ي بي سرپرستي و مشکلات فرزندان دور از خانواده/ تاليف و تصنيف ناصر بابائي، ابراهيم باقري شيره جيني، حسين استادحسين و طوبي آراء.- تهران: سازمان بهزيستي کشور، ۱۳۶۹.

  ۸۳۵۵

  HQ ۵۶ /ق۲خ۲ ۱۳۶۴

  خانواده و مسائل جنسي کودکان/ تاليف علي قائمي.- تهران: انجمن اولياء و مربيان جمهوري اسلامي ايران، ۱۳۶۴.

  ۸۳۵۶

  HQ ۱۱۸۱ /ه۹س۹ ۱۳۴۵

  زن در هند/ بقلم: پادميني سن گوپتا؛ ترجمه مهين ميلاني.- تهران: هند، سفارت (ايران)، اداره اطلاعات، ۱۳۴۵.

  ۸۳۵۷

  HQ ۱۱۸۱ /د۷ح۹

  حيات اجتماعي زن در تاريخ ايران/ دفتر پژوهشهاي فرهنگي وابسته به مراکز فرهنگي - سينمايي.- تهران: اميرکبير، - ۱۳۶۹.

  ۸۳۵۸

  HQ ۱۲۳۶ /ک۲ف۴ ۱۳۷۰

  فرشته عدالت و پاره هاي دوزخ/ مهرانگيز کار.- تهران: روشنگران، ۱۳۷۰.

  ۸۳۵۹

  K ۶۴۴ /ع۴ح۷ ۱۳۶۹

  حقوق زن در دوران ازدواج چيست؟/ مولف دکتر عزت الله عراقي.- [ويرايش ؟].- تهران: نشر راهنما، ۱۳۶۹.

  ۸۳۶۰

  HQ ۱۱۷۰ /ب۹م۶ ۱۳۶۴

  مظلوميت زن در طول تاريخ/ عبدالکريم بي آزار شيرازي؛ مترجمين لاله بختيار و محمدحسن تبرائيان.- تهران: بعثت، دانشگاه الزهرا (س)، ۱۳۶۴.

  ۸۳۶۱

  HQ ۱۱۷۰ /ز۹ ۱۳۵۹

  زنان عرب/ ترجمه زهرا اميدوار.- تهران: کانون نشر انديشه هاي نوين، ۱۳۵۹.

  ۸۳۶۲

  HQ ۱۱۸۰ /ک۴ز۹ ۱۳۷۵

  زن/ جميله کديور.- تهران: اطلاعات، ۱۳۷۵.

  ۸۳۶۳

  HQ ۱۱۶۱ /ه۹م۷ ۱۳۳۹

  مقام زن/ مولف بانو هوزي؛ مترجم ا. دوستدار.- تهران: نور جهان، ۱۳۳۹.

  ۸۳۶۴

  HQ ۱۱۴۹ /الف۹ب۹ ۱۳۵۲

  زن در ايران عصر مغول/ تاليف شيرين بياني.- تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۵۲.

  ۸۳۶۵

  HQ ۱۱۷۰ /الف۸ز۹

  زن امروز: ترجمه المرته الجديده/ نگارش مهذب؛ [قاسم امين مصري؛ ترجمه احمد مهذب شيرازي مهذب الدوله].- تهران: وزارت فرهنگ.

  ۸۳۶۶

  HQ ۸۱۹ /س۲ط۸ ۱۳۷۲

  طلاق: پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل آن/ تاليف باقر ساروخاني.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۷۲.

  ۸۳۶۷

  BP ۱۸۹ /۶ /ح۷ط۸ ۱۳۶۵

  طلاق، يا، فاجعه انحلال خانواده/ نوشته حسين حقاني زنجاني.- تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ۱۳۶۵.

  ۸۳۶۸

  HQ ۷۹۹ /۶ /ص۴ج۲ ۱۳۷۴

  جامعه شناسي مسايل اجتماعي جوانان/ تاليف غلامرضا صديق اورعي.- مشهد: جهاد دانشگاهي، واحد مشهد، انتشارات، ۱۳۷۴.

  ۸۳۶۹

  HQ ۲۳۲ /۵۶ /ف۴پ۹ ۱۳۴۹

  پيرامون روسپيگري در شهر تهران/ به اهتمام ستاره فرمانفرمائيان.- تهران: آموزشگاه عالي خدمات اجتماعي، ۱۳۴۹.

  ۸۳۷۰

  HQ ۶۶۶ /۴ /د۲س۳ ۱۳۵۴

  سخنرانيهاي دومين دوره جلسات سخنراني و بحث درباره خانواده و فرهنگ/ با همکاري امور فرهنگي دانشگاه تهران.- تهران: وزارت فرهنگ و هنر، اداره کل نگارش، ۱۳۵۴.

  ۸۳۷۱

  HQ ۴۶ /ر۹آ۹

  آيا سرنوشت زن را ساختمان بدني او تعيين ميکند؟/ از اولين ريد؛ ترجمه رها دانش.- تهران: نشر سحر.

  ۸۳۷۲

  BP ۱۸۹ /۵۲ /ش۲س۹ ۱۳۸۳

  سن بلوغ دختران و مسائل حقوقي آن (پژوهشي علمي، فقهي)/ ليلا شادلو.- تهران: برگ زيتون، ۱۳۸۳.

  ۸۳۷۳

  HT ۸۶۱ /ن۹ت۲ ۱۳۴۹

  تاريخ بردگي/ نگارش يدالله نيازمند (شيرازي).- [ويرايش؟].- تهران: يدالله نيازمند، ۱۳۴۹.

  ۸۳۷۴

  HT ۸۶۱ /ن۹ت۲ ۱۳۳۰

  تاريخ بردگي/ نگارش يدالله نيازمند "شيرازي".- تهران: يدالله نيازمند، ۱۳۳۰.

  ۸۳۷۵

  HT ۸۶۱ /ک۲ب۴ ۱۳۲۶

  بردگي/ تاليف حسينقلي کاتبي.- تبريز: شرکت چاپ فرياد، ۱۳۲۶.

  ۸۳۷۶

  HT ۸۶۱ /ف۴ب۴ ۱۳۴۷

  بردگي در جهان/ تاليف احمد فرامرزي؛ بکوشش حسن فرامرزي.- تهران: انتشارات ابن سينا، ۱۳۴۷.

  ۸۳۷۷

  HS ۱۲۵ /آ۷الف۵ ۱۳۶۸

  اسرار انجمنهاي محرمانه/ نوشته ي رنه آللو؛ ترجمه ناصر موفقيان.- تهران: شباويز، ۱۳۶۸.

  ۸۳۷۸

  DT ۱۰۲۵ /ل۲آ۲ ۱۳۶۰

  آپارتهيد/ گردآورنده الکس لاگوما؛ ترجمه کريم امامي.- تهران: خوارزمي، ۱۳۶۰.

  ۸۳۷۹

  HT ۸۶۱ /پ۲ب۴ ۱۳۶۰

  بردگي، درگذشته و حال/ اورالاندو پاترسون؛ مترجم رحيم قاسميان.- تهران: پايژه، ۱۳۶۰.

  ۸۳۸۰

  HT ۸۶۱ /ر۲ب۴ ۱۳۴۵

  بردگي در حقوق بين الملل: از بردگي تا آزادي/ تاليف منصور راستين.- تهران: کتابخانه ابن سينا، ۱۳۴۵.

  ۸۳۸۱

  HT ۴۲۱ /ع۳ش۵ ۱۳۵۲

  ششدانگي: پژوهشي در زمينه جامعه شناسي روستائي با فصلي تازه درباره اصطلاحات ارضي و تحول نظام زراعي ايران/ از اسمعيل عجمي.- [ويرايش ۲].- تهران: توس، ۱۳۵۲.

  ۸۳۸۲

  HT ۴۱۱ /ل۹ت۳ ۱۳۶۹

  تحولات اجتماعي در روستاهاي ايران/ تاليف عبدالعلي لهسائي زاده.- شيراز: نويد شيراز، ۱۳۶۹.

  ۸۳۸۳

  LB ۲۳۲۵ /ک۴ت۳ ۱۳۷۵

  تحصيلات عالي در کشورهاي مختلف جهان/ [گردآوري و تدوين حجت الله کريم پور، محمد تاجيک]؛ براي معاونت دانشجوئي وزارت فرهنگ و آموزش عالي.- تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالي، حوزه معاونت دانشجوئي، ۱۳۷۵.

  ۸۳۸۴

  LB ۳۰۶۴ /۴ /الف۹ح۲ ۱۳۷۲

  روند اعزام دانشجو در ايران/ تاليف علي محمد حاضري.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ۱۳۷۲.

  ۸۳۸۵

  BP ۱۸۳ /۹ /خ۹ر۵

  [توضيح المسائل. شرح]

  رساله توضيح المسائل/ که مطابق است با فتواي سيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي.- تهران: جاويدان.

  ۸۳۸۶

  JC ۵۷۱ /د۲ح۷

  حق بشر به کسب دانش و استفاده آزادانه از آن/ [دانشگاه کلمبيا].- تهران: ايالات متحده، سفارت (ايران) ،اداره اطلاعات.

  ۸۳۸۷

  LB ۱۰۲۸ /۳۵ /ق۲س۲ ۱۳۸۱

  ساختار مديريت نظام علمي کشور/ محمدامين قانعي راد.- تهران: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مرکز تحقيقات علمي کشور، ۱۳۸۱.

  ۸۳۸۸

  KMH ۸۶۵ /۵ /پ۲م۳ ۱۳۸۱

  مجموعه آزمونهاي موضوعي حقوق مدني/ يوسف پاشايي.- تهران: ميزان، ۱۳۸۱.

  ۸۳۸۹

  KMH ۸۶۵ /۵ /آ۷ه۴ ۱۳۸۲

  هزار نکته، هزار تست: حقوق بين الملل عمومي/ مولفين داوود آقايي، فاطمه احمديان.- تهران: نسل نيکان، ۱۳۸۲.

  ۸۳۹۰

  KMH ۸۶۵ /۵ /ص۷آ۴ ۱۳۷۸

  آزمون وکالت: آزمون ورودي متقاضيان پروانه کارآموزي وکالت ۱۳۷۲ - ۱۳۷۷ همراه با پاسخهاي تحليلي و مشروح/ نوشته اسماعيل صغيري.- تهران: فروزش، ۱۳۷۸.

  ۸۳۹۱

  KMH ۸۶۵ /۵ /ص۲م۳ ۱۳۸۲

  مجموعه آزمون هاي طبقه بندي شده حقوق (۷): آزمون کارآموزي وکالت (از سال ۷۲ تا ۸۲) شامل: دروس ۱- آيين دادرسي کيفري ۲- آيين دادرسي مدني ۳- اصول استنباط ۴- حقوق تجارت ۵- حقوق جزاي عمومي و اختصاصي ۶- حقوق مدني همراه با پاسخهاي تشريحي و تحليلي/ تاليف نورمحمد صبري.- [ويرايش؟].- تهران: ميزان، ۱۳۸۲.

  ۸۳۹۲

  KMH ۸۶۵ /۵ /ل۶م۳ ۱۳۸۲

  مجموعه سوالات طبقه بندي شده (موضوعي) متون فقه (۱۲۰ سوال) همراه با آزمونهاي جديد شامل: سوالات تاليفي آزمونهاي کارشناسي ارشد سراسري و دانشگاه آزاد اسلامي مشاغل قضايي/ تاليف اسدالله لطفي.- تهران: مجد، ۱۳۸۲.

  ۸۳۹۳

  KMH ۸۶۵ /۵ /م۵م۲ ۱۳۸۳

  مباحث حقوقي متون فقه "به انضمام سئوالات چهارگزينه اي طبقه بندي شده"/ حميد مسجدسرايي.- تهران: بهنامي، ۱۳۸۳.

  ۸۳۹۴

  PE ۱۱۲۷ /ح۷م۹ ۱۳۸۰

  لگال پرابلمز = Legal Problems/ اثر [مايکل مولينيوکس]؛ مترجمين محمود رمضاني، پروان محمدي.- تهران: خط سوم، ۱۳۸۰.

  ۸۳۹۵

  QH ۳۳۲ /الف۳

  اخلاق زيستي (بيواتيک) از منظر حقوقي، فلسفي و علمي: مجموعه مقالات (۱)/ [مصطفي السان و ... ديگران].- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، دانشگاه علامه طباطبايي، - ۱۳۸۳.

  ۸۳۹۶

  PN ۴۱۲۹ /ف۲ف۴

  آئين سخنوري/ نگارش محمدعلي فروغي.- تهران: شرکت سهامي چاپ، ۱۳۱۸ -.

  ۸۳۹۷

  PN ۴۱۲۳ /س۹ه۹ ۱۳۴۶

  هنر سخن گفتن/ ژرژ سيون؛ ترجمه اسمعيل اسعدي.- تهران: اقبال، ۱۳۴۶.

  ۸۳۹۸

  PN ۴۱۲۱ /ص۲آ۴ ۱۳۳۸

  آداب سخن بحث مختصري درباره اصول فن خطابه در غرب و روشهاي تازه براي مجالس مباحثه از نظر روانشناسي/ نگارش علي پاشا صالح.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۳۸.

  ۸۳۹۹

  DSR ۱۴۸۶ /ن۹الف۳ ۱۳۵۸

  احقاق حق/ نويسنده سردار نوروزي.- ۱۳۵۸.

  ۸۴۰۰

  PN ۵۴۶۲ /ه۹م۹ ۱۳۶۴

  ميان مطبوعات و سياست/ محمدحسنين هيکل؛ ترجمه محمدکاظم موسائي.- تهران: الفبا، ۱۳۶۴.

  ۸۴۰۱

  PN ۵۴۴۹ /ش۹ن۸

  نگاهي به مطبوعات از نظر کمي و کاربرد واژه/ [زير نظر احمد محمدي؛ تحقيق از محمدرضا مجيدي، اکبر ملکيان، ويراستار حسن آلفونه].- تهران: شوراي عالي فرهنگ و هنر، مرکز مطالعات و هماهنگي فرهنگي.

  ۸۴۰۲

  PN ۵۴۴۹ /الف۹ذ۲ ۱۳۶۸

  مطبوعات سياسي ايران در عصر مشروطيت/ تاليف عبدالرحيم ذاکرحسين.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۶۸.

  ۸۴۰۳

  F ۱۷۶۵ /الف۸الف۵ ۱۳۶۶

  استنطاق در هاوانا/ نوشته هانس م. انستر برگر؛ ترجمه جاهد جهانشاهي.- تهران: پرستش، ۱۳۶۶.

  ۸۴۰۴

  RA ۷۷۷ /۸ /الف۹ب۳ ۱۳۵۰

  بحرانهاي زندگي زن: بحثي پيرامون مسائل رواني و روانتني مراحل بحراني زندگي زن/ تاليف سيروس ايزدي.- تهران: شرکت سهامي چهر، ۱۳۵۰.

  ۸۴۰۵

  RA ۷۹۲ /ح۵الف۶

  اصول بهداشت رواني/ تاليف ابوالقاسم حسيني.- [ويرايش۲].- مشهد: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مشهد، - ۱۳۷۱.

  ۸۴۰۶

  BP ۱۰ /۵ /ط۲م۳ ۱۳۳۱

  مجموعه از مقالات که بقلم حضرت آيت الله آقا سيد محمدجعفر طاهري در جريده و روزنامه آبرومند(استخر) درج شده/ سيد محمد جعفر طاهري.- شيراز: موسوي (چاپخانه)، ۱۳۳۱.

  ۸۴۰۷

  Z ۱۱۳ /۳ /ب۴ر۹ ۱۳۷۰

  روش تحقيق انتقادي متون/ برگشتراسر، عبدالسلام هارون ؛ ترجمه و تاليف جمال الدين شيرازيان.- تهران: لک لک، ۱۳۷۰.

  ۸۴۰۸

  KL ۱۶۲۵ /ح۳الف۵ ۱۳۴۶

  [ايران. اساسنامه ها و آئين نامه ها]

  اساسنامه و آئين نامه هاي آموزشي/ تهيه و تنظيم از رضا حجازي، محمد طباطبائي.- تهران: دانشگاه تهران، دانشکده جنگلداري، ۱۳۴۶.

  ۸۴۰۹

  KMH ۲۹۷۰ /ک۹م۷ ۱۳۳۵

  [ايران. اساسنامه ها و آئين نامه ها]

  مقررات دانشگاه/ گردآورنده مهدي کي نيا.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۳۵.

  ۸۴۱۰

  LB ۳۰۱۱ /۵ /ب۲ت۷ ۱۳۲۹

  تعليم و تربيت دمکراسي در ايران/ نويسنده بدرالملوک بامداد.- تهران: مطبوعات (چاپخانه)، ۱۳۲۹.

  ۸۴۱۱

  KL ۱۶۲۵ /ب۶ت۵ ۱۳۴۹

  [ايران. اساسنامه ها و آئين نامه ها]

  تشريح قانون تشکيل شوراي آموزش و پرورش منطقه اي: بانضمام قانون تشکيل شوراي آموزش و پرورش منطقه اي، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي/ نوشته مهدي بطحائي.- تهران: وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۴۹.

  ۸۴۱۲

  RA ۱۰۵۱ /گ۹پ۴ ۱۳۶۸

  پزشکي قانوني/ اثر فرامرز گودرزي.- تهران: روزنامه رسمي کشور، ۱۳۶۸.

  ۸۴۱۳

  RA ۱۰۵۱ /گ۹پ۴ ۱۳۷۳

  پزشکي قانوني/ اثر فرامرز گودرزي.- [ويرايش ؟].- تهران: انيشتين، ۱۳۷۳.

  ۸۴۱۴

  RA ۱۰۵۱ /ق۶پ۴ ۱۳73

  پزشکي قانوني/ تاليف صمد قضائي.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۷۳.

  ۸۴۱۵

  RA ۱۰۵۱ /ق۶ض۸ ۱۳۷۳

  ضميمه پزشکي قانوني/ تاليف صمد قضائي.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ۱۳۷۳.

  ۸۴۱۶

  RA ۱۲۳۵ /پ۹ت۴ ۱۳۷۵

  ترک اعتياد/ تاليف لطفعي پورکاظمي.- تهران: بچه ها سلام، ۱۳۷۵.

  ۸۴۱۷

  RA ۱۱۷۱ /آ۴ک۲ ۱۳۷۴

  کاربرد هيپنوتيزم در امور پليسي و قضايي/ نوشته هاري آرونز؛ ترجمه حميد فرساد.- اصفهان: حميد فرساد، ۱۳۷۴.

  ۸۴۱۸

  RC ۴۵۴ /گ۸ر۹

  روان پزشکي اکسفورد ۱۹۸۹/ تاليف مايکل گيلدر، ريچارد مه يو، دنيس گات؛ ترجمه نصرت الله پورافکاري.- تبريز: ذوقي، ۱۳۶۹.

  ۸۴۱۹

  RC ۵۱۴ /م۹ج۹ ۱۳۲۰

  جنون جواني/ نگارش عبدالحسين ميرسپاسي.- تهران: دانش (چاپخانه)، ۱۳۲۰.

  ۸۴۲۰

  RC ۴۸۸ /۵۳ /ه۹ر۹ ۱۳۶۵

  روان درماني خانواده/ جي هي لي؛ مقدمه و ترجمه از باقر ثنائي.- تهران: اميرکبير، ۱۳۶۵.

  ۸۴۲۱

  RC ۴۸۸ /۵۳ /ن۹ن۷

  نقش خانواده، در بيماريهاي رواني و درمان خانواده/ ترجمه و اقتباس جواد نوربخش، عزالدين معنوي، کريم خسروي.- تهران.

  ۸۴۲۲

  RC ۴۶۹ /ل۷م۶ ۱۳۷۰

  معاينه رواني: نحوه معاينه باليني در روانپزشکي/ نوشته جي. پي.لف، آ. دي. آيزاکس؛ ترجمه اصغر سجاديان.- تهران: اطلاعات، ۱۳۷۰.

  ۸۴۲۳

  RC ۴۹ /ک۲م۵