جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 185593
  تاریخ انتشار : 12 تیر 1395 9:14
  تعداد بازدید : 432

  تازه های پایان نامه های فارسی اردیبهشت 95

  تازه های پایان نامه های فارسی اردیبهشت 95

  شماره رساله

  عنوان - پديدآور - مشخصات

  ۶۶۰

  شمول قاعده آمره بر اعمال ساز و کارهاي جبران خسارت ناشي از نقض هاي شديد حقوق بشر/ نگارش بهروز بهبوديان.- به راهنمايي محسن عبداللهي با مشاوره سيدمحمد قاري سيدفاطمي؛ صابر نياوراني.- دکتري (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ۱۳۹۴.

  ۶۶۱

  شيوه هاي حل تعارض قواعد در پرتو توسعه حقوق بين الملل بشر/ حوريه حسيني اکبرنژاد.- به راهنمايي سيدقاسم زماني با مشاوره همايون حبيبي؛ جواد کاشاني.- دکتري (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ۱۳۹۳.

  ۶۶۲

  عدم تقابل در نظام حقوق بين الملل بشر/ هاله حسيني اکبرنژاد.- به راهنمايي سيدقاسم زماني با مشاوره محسن محبي؛ همايون حبيبي.- دکتري (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ۱۳۹۳.

  ۶۶۳

  تعهد بين المللي دولت ها در مقابل تحريف وقايع تاريخي و فرهنگي/ رويا مسن آبادي.- به راهنمايي محمدرضا ضيايي بيگدلي با مشاوره سيدقاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۴.

  ۶۶۴

  بررسي حقوقي و جرم شناختي استناد، استدلال و توجيه در آراي کيفري/ عبدالحسين سلطاني رناني.- به راهنمايي علي حسين نجفي ابرندآبادي با مشاوره اميرحسن نيازپور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده حقوق، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ۱۳۹۴.

  ۶۶۵

  رويکرد جرم شناختي به محکومان دادگاه عالي جنايي عراق ويژه سران حزب بعث/ حيدر الشيخ.- به راهنمايي علي حسين نجفي ابرندآبادي با مشاوره رحيم نوبهار.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده حقوق، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ۱۳۹۴.

  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28645659
اکنون :
125