جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 185590
  تاریخ انتشار : 12 تیر 1395 8:54
  تعداد بازدید : 507

  تازه های پایان نامه های فارسی فروردین 95

  تازه های پایان نامه های فارسی فروردین 95

  شماره رساله

  عنوان - پديدآور - مشخصات

  ۶۵۷

  رسيدگي هاي غيرکيفري در پرتو اصل دادرسي منصفانه: مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و رويه ديوان اروپايي حقوق بشر/ احسان بابايي.- به راهنمايي علي حسين نجفي ابرندآبادي با مشاوره مصطفوي؛ مهدوي ثابت.- دکتري (دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده حقوق و معارف اسلامي، رشته حقوق کيفري و جرمشناسي) ؛ ۱۳۹۲.

  ۶۵۸

  تحولات بازرگاني خارجي ايران/ مصطفي پاکباز نژاد اسماعليلي.- به راهنمايي کمال قارصي.- کارشناسي (دانشکده علوم ارتباطات اجتماعي) ؛ ۱۳۵۴.

  ۶۵۹

  بررسي تطبيقي تفسير قراردادها در حقوق ايران و انگلستان/ سيدمحمدفهيمي گيلاني.- به راهنمايي مريم آقايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد سمنان، دانشکده حقوق، رشته حقوق خصوصي) ؛ ۱۳۹۴.

  DT454

  سيماي جنايي کاشان/ علي خسروي.- به راهنمايي رجب گلدوست جويباري با مشاوره باقر شاملو.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ۱۳۹۲.

  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28594461
اکنون :
141